Schade in het buitenland door Waarborgfonds gedekt?

doorFindiPlus

Schade in het buitenland door Waarborgfonds gedekt?

Feit of fabel: schade in het buitenland door een onbekend of onverzekerd motorrijtuig wordt door het Waarborgfonds gedekt. Het leek ons een goed idee midden in het vakantieseizoen bovenstaande vraag nog eens nader toe te lichten. In onze vraag gaat het om de bezoeker zelf die slachtoffer wordt van een verkeersongeval, omdat hij/zij wordt aangereden door een voertuig geregistreerd in het bezochte land. Let wel, het gaat hier NIET om de werking van het groene kaart systeem. Daar gaat het om aanrijdingen door buitenlandse voertuigen aan benadeelden in het land waar ze normaliter zelf wonen. Anders gezegd, dan is de bezoeker de veroorzaker. In dit geval gaat het om de bezoeker als slachtoffer.
Vierde WAM richtlijn
Sinds begin deze eeuw zijn hiervoor op het niveau van de Europese Unie aanvullende regels gekomen, bekend als ‘vierde WAM-richtlijn’. Volgens die richtlijn wordt geregeld dat als een EU-ingezetene in een andere lidstaat slachtoffer wordt van een verkeersongeval, hij/zij terug in eigen land en in eigen taal een claim kan indienen bij een vertegenwoordiger van de buitenlandse WA-verzekeraar. Daartoe is het verplicht dat iedere EU WAM-verzekeraar in alle andere lidstaten zo’n vertegenwoordiger aanstelt. Via de website van het Nederlands Bureau / Informatiecentrum kunt u die vertegenwoordigers per verzekeraar terug vinden. Van belang is verder dat de schaderegeling in de basis zal plaatsvinden naar de regels van het land waar het ongeval plaatsvond.
Geen verzekeraar
Maar wat nu als er geen verzekeraar is? In dat geval heeft de Nederlandse benadeelde een recht tegen het Waarborgfonds Motorverkeer volgens de regels van het land van het ongeval. In geval van een onverzekerde dader levert dat over het algemeen geen grote problemen op, hoewel de bewijslast in andere landen moeilijker kan zijn dan in Nederland. Vooral bij letselschade moet men er rekening mee houden dat de vergoedingen er heel anders kunnen uitzien. Zo wordt een whiplash in veel landen niet als zodanig erkend. Gaat het echter om een onbekende dader dan is bij materiële schade, uitzonderingen daargelaten, geen dekking door een Waarborgfonds en daarmee ook geen aanspraak op het Nederlandse Waarborgfonds. Immers de regels van het bezochte land zijn bepalend! In geval van letselschade ‘waarvoor men ook naar het ziekenhuis moet’ is het volgens de eerder genoemde richtlijn wel verplicht voor een Waarborgfonds om dekking te verlenen.
Buiten de EU
Gaat het om een ongeval buiten de Europese Unie, dan is men aangewezen op een verhaalsactie in het land van ongeval. Dat kan natuurlijk mede door taal- en cultuurproblemen nog een hele uitdaging zijn. Ook buiten de EU bestaan meestal Waarborgfondsen die dekking bieden bij schade door onverzekerde daders. Schade door onbekende daders wordt over het algemeen beperkt of niet vergoed. Zoals zo vaak hangt het antwoord op de stelling dus af van de omstandigheden van het specifieke geval. In algemene zin is het nog steeds erg belangrijk om goed verzekerd -Reis-, Rechtsbijstand-, Schade-inzittendenverzekering (SVI)- op reis te gaan.

Dit is een partnerbijdrage van de Vereende.