Invloed postcode op verzekeringspremie is enorm

doorFindiPlus

Invloed postcode op verzekeringspremie is enorm

De woonlocatie van een verzekerde heeft een veel grotere invloed op de premieverandering dan het verzekerde object of de persoon. Dat valt op te maken uit de Solidariteitsmonitor van het Verbond van Verzekeraars. De premieontwikkeling 2017-2019 op basis van postcode laat bij schadeverzekeringen een veel grotere stijging zien dan bij de criteria ‘persoon’ en ‘object’. Het effect is in het bijzonder te zien bij WA- en opstalverzekeringen. Niet alleen stijgt de premie in euro’s sneller op basis van postcode, ook de afwijking ten opzichte van de gemiddelde premieontwikkeling is bij het criterium postcode veel groter dan bij persoon en object. Daarnaast is postcode een belangrijke variabele bij het afwijzen van een verzekerde of verzekerd object voor een schadepolis. Dit geldt vooral bij inboedel- en opstalverzekeringen. Indirect is het tevens te zien bij WA-polissen, wanneer wordt gekeken naar regio in plaats van postcode. Bij overlijdensrisicoverzekeringen (ORV) is een omgekeerd effect zichtbaar: de postcode zou juist bijdragen aan de premiedaling tussen 2017-2019. Maar het lijkt erop dat dit eerder een gevolg is dan een oorzaak van de premiedalingen. Bij ORV’s wordt vooral gekeken naar leeftijd en dus naar de persoon. Ook de afwijzingen voor ORV’s worden in de meeste gevallen gedaan op basis van leeftijd.

Bron: Lieuwe Koopmans Findinet.nl