Asbestdaken: hoe zijn die nu verzekerd?

doorFindiPlus

Asbestdaken: hoe zijn die nu verzekerd?

Asbestdaken zijn de afgelopen jaren verschillende keren in het nieuws geweest. Er was een verbod op komst, maar dat kwam er toch niet. Ondertussen hadden verzekeraars hun polissen al aangepast. Hoe zit het nu precies met dat asbestverbod en de verzekeringen?

Vanwege de gezondheidsrisico’s heeft de overheid de afgelopen decennia een asbest-ontmoedigingsbeleid gevolgd. Als sluitstuk kwam het voorstel om asbesthoudend materiaal in dakbedekking per 1 januari 2025 te verbieden. Alle daken zouden voor die tijd asbestvrij moeten worden gemaakt, zowel bij woonhuizen als bij bedrijven en agrarische stallen en loodsen. Later werd die datum nog verschoven naar 1 januari 2028. Maar het voorstel haalde het niet in de Eerste Kamer. Die verwierp het in juni 2019 omdat de maatregelen een te grote financiële belasting voor burgers, ondernemers en boeren zouden zijn.

Dekkingen vaak al aangepast

De verplichting om asbestdaken te (laten) vervangen, is dus (voorlopig) van de baan. En hoe verzekeraars omgaan met het verzekeren van asbestdaken, moeten zij daarom zelf beoordelen. Veel opstalverzekeraars hadden al geanticipeerd op een verbod en hebben hun voorwaarden aangepast. Sommige bieden bij het afsluiten van een nieuwe opstalverzekering geen of alleen een beperkte dekking voor asbestdaken. Bij andere verzekeraars is er alleen een dekking tegen bepaalde voorwaarden. Een aantal direct writers hanteert nog een fikse afschrijving waarbij een percentage tussen de 20% en 5% nog vergoed wordt.

Asbestdaken verzekeren

Dekking opstalverzekering

Elke verzekeraar gaat dus anders om met de dekking en vergoedingen, daar zitten grote verschillen in. Bij een opstalverzekering wordt er in principe uitgegaan van de herbouwwaarde. Aangezien er ook gekeken moet worden naar het indemniteitsbeginsel (de verzekerde mag er niet beter van worden) zal er bij schade ook rekening gehouden worden met de ouderdom en staat van het dak. Laat u adviseren over deze dekking zodat u niet voor verrassingen komt te staan bij schade.