Angst voor forse stijging zorgpremie

doorFindiPlus

Angst voor forse stijging zorgpremie

Ruim vier op de vijf Nederlanders verwacht dat ze vanwege het coronavirus volgend jaar een hogere zorgpremie moeten betalen. Van deze groep verwacht 70% een stijging van ruim 10 euro per maand voor de basisverzekering. Het idee van een premiestijging leeft met 84% het meest bij 18 tot 44-jarigen.

Dit blijkt uit een onderzoek van Independer, uitgevoerd door Q&A. Hoewel 26% een premiestijging vanwege corona logisch vindt, zegt 66% het onterecht te vinden. Veel van hen vinden dat verzekeraars hun reserves moeten gebruiken om de premiekosten onder controle houden of dat de overheid moet bijspringen. Met de stelling ‘Om de premie betaalbaar te houden, mag er gesneden worden in de dekking van de basisverzekering’, is 73% van de ondervraagden het oneens.

Nieuwe rekenpremie

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport komt op Prinsjesdag met de nieuwe rekenpremie. Het ministerie baseert deze premie op de kosten van de zorg die zij in het komende jaar verwacht en berekent wat dat per premiebetaler betekent. Zorgverzekeraars gebruiken de rekenpremie van de overheid om hun eigen premie vast te stellen. Op 12 november moeten alle zorgverzekeraars hun premies voor 2021 bekend hebben gemaakt.

Bron: InFinance Daily.