Auteur archief FindiPlus

doorFindiPlus

Reisverzekeraars werken mee aan proefvakanties in Europa

Afgelopen zaterdag is een tweede groep Nederlanders naar het buitenland vertrokken voor een achtdaagse proefvakantie. De reisbranche werkt in nauwe afstemming met de overheid samen aan pilots waarbij klanten op proefvakanties gaan, deelnemende reisverzekeraars verlenen tijdens de reispilots dekking volgens de voorwaarden bij een groen of geel reisadvies, ook als het een corona-gerelateerde schade betreft. Dit geldt tot nu toe alleen voor de twee pilots naar Rhodos en Gran Canaria. Verzekeraars laten hiermee zien dat zij “graag meedenken tijdens het heropstarten van de reissector”.

doorFindiPlus

Camper nog nooit zo populair

De camper was nog nooit zo populair als in de afgelopen coronatijd. Toen in de afgelopen zomer kamperen voor veel mensen nog de enige coronaproof optie voor de vakantie bleek, schoten de camperverkopen omhoog. Er zijn in Nederland nu meer dan 140.000 campers geregistreerd. De camper blijft een ‘corona-veilige-manier’ om mee op vakantie te gaan en de populariteit van de camper wint hierdoor nog steeds terrein. Samen met FindiPlus vindt u een passende verzekeringsoplossing.

Camperverzekering

De camperverzekering van is een motorrijtuigverzekering die in ieder geval bestaat uit de verplichte WA-dekking conform de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Wam). Naast deze verplichte dekking is, afhankelijk van een aantal factoren, zoals het gebruik en het bouwjaar een volledig cascodekking of een beperkt cascodekking bij te sluiten.

Verzekerde

Verzekerd op de camperverzekering zijn verzekeringnemer (de eigenaar van de camper), de bestuurder en de inzittenden van de camper. Inzittenden moeten wel voldoen aan de wettelijke eisen, dus moeten zij op ‘geldige zitplaatsen’ zitten tijdens het rijden. Dit zijn de zitplaatsen met goedgekeurde veiligheidsgordels.

Dekking

De WA-verzekering biedt dekking voor schade veroorzaakt met of door het verzekerde voertuig aan anderen.

De beperkt cascoverzekering voor de camper biedt dekking voor schade veroorzaakt door brand, diefstal/inbraak, ruitbreuk, storm, hagel en aanrijding met dieren.

De volledig cascoverzekering voor de camper biedt dekking voor schade veroorzaakt door alles wat ook onder de beperkt cascoverzekering is gedekt en daarbij ook nog andere gebeurtenissen, zoals botsingen en het van de weg of te water raken van de camper. De schade is bij de cascodekking ook verzekerd als deze door eigen schuld van de verzekerde is ontstaan.

Aanvullend kan ook nog gekozen voor een Ongevallen Inzittenden dekking (OI), een Schadeverzekering voor inzittenden (SVI) of motorrijtuigenrechtsbijstand.

Premie

De WA-premie voor de camperverzekering is afhankelijk van verschillende factoren. Denk bijvoorbeeld aan:

 • De massa van het ledig voertuig (het ledig gewicht);
 • Het soort gebruik van de camper, wordt deze uitsluitend privé gebruikt door u, of wordt deze ook verhuurd?
 • Uw schadeverleden;
 • Het aantal jaarlijks te rijden  kilometers en
 • of het een standaard camper betreft of een omgebouwd ander voertuig.

De premie voor de eventuele casco- of beperkt cascodekking zal per geval moeten worden vastgesteld en of deze dekking wordt verleend, is afhankelijk van de situatie.

Als bij een vorige verzekeraar met de camper schadevrije jaren zijn opgebouwd die wij uit Roy-data kunnen overnemen, wordt er bonus/maluskorting op de premie verleend. Dit geldt zowel voor de WA-premie als voor de eventuele beperkt casco en volledig cascopremie.

Daarnaast is er assurantiebelasting verschuldigd. Voor de camperverzekering geldt een percentage van 21% assurantiebelasting.

Eigen risico

Afhankelijk van het gebruik (verhuur of niet) en dekking van de camper kunnen eigen risico’s van toepassing zijn. Dat is bij elke verzekeraar weer anders.

Het verzekerd bedrag voor de WA-dekking voor de camperverzekering is wettelijk bepaald en bedraagt € 1.220.000,00 voor schade aan zaken en € 6.070.000,00 voor schade aan personen.

doorFindiPlus

Het is weer tijd voor de Oldtimers


Het is lente en weer tijd voor een heerlijk bloesemtochtje of ander leuk ritje met de Oldtimer. En voor de verzekering. Samen met FindiPlus vindt u een passende verzekeringsoplossing.
Een oldtimerverzekering is – het woord zegt het al – specifiek van toepassing op het gebruik van een oldtimer. Een en oude auto kan voor iemand een kostbaar bezit zijn, dat hij goed wil verzekeren. Maar is die oude auto wel een oldtimer? En aan welke voorwaarden moet voldaan worden om voor een oldtimerverzekering in aanmerking te komen?

Voorwaarden en verzekeringen

Een voertuig wordt geclassificeerd als oldtimer wanneer de productie jaren geleden gestopt is. Maar in de verzekeringswereld krijgen lang niet alle oudere auto’s die status. De verzekeraar stelt een aantal belangrijke randvoorwaarden om het aangeboden voertuig in aanmerking te laten komen voor de oldtimerverzekering. Het is belangrijk om die bij het een eerste gesprek met de klant te bespreken, zodat de juiste verzekering wordt afgesloten en er geen discussie ontstaat wanneer er iets gebeurt met de oldtimer. Om welke voorwaarden gaat het?

 • Het voertuig moet (bij de meeste verzekeraars) minimaal 25 jaar oud zijn.
 • Bestuurder(s) moeten (bij de meeste verzekeraars) ouder zijn dan 24 jaar.
 • De oldtimer mag alleen recreatief en hobbymatig worden gebruikt.
 • Er moet een ander voertuig aanwezig zijn voor dagelijks gebruik.
 • Het jaarkilometrage is beperkt, vaak tot 7.500 km/jaar.
 • Bij (beperkte) cascodekking is een taxatierapport verplicht.
 • De oldtimer moet gestald worden in een afgesloten ruimte.
 • Al dan niet lidmaatschap van een merkenclub;

FindiPlus kan tussen vier verschillende aanbieders van een oldtimerverzekering kiezen. Dit zijn ASR, Avero, Allianz en Nationale Nederlanden. Bij de laatste twee partijen moet de auto voor dagelijks gebruik ook verzekerd zijn bij die verzekeraar.  

Premie

De WA-premie van een oldtimerverzekering ligt beduidend lager dan die van een gewone autoverzekering. Logisch, want als aan de voorwaarden voldaan wordt, zal de auto per jaar maar een beperkt aantal kilometers maken. De (beperkte) casco premie is afhankelijk van de waarde van het voertuig. Het voertuig moet daarom altijd getaxeerd worden door een erkend taxateur. De waarde wordt dan voor een periode van 3 jaar vastgelegd en wordt dan – als uitgangspunt – aangehouden bij de afhandeling van een schade.

doorFindiPlus

Niet meer zorgoverstappers in coronajaar

Het percentage consumenten dat is overgestapt naar een andere zorgverzekeraar is ondanks corona vorig jaar exact hetzelfde als het voorlopige percentage een jaar eerder. Het afgelopen najaar is 6,2% van de verzekerden overgestapt, zo blijkt uit voorlopige cijfers van Vektis.

Nederlanders betalen in 2021 per jaar gemiddeld 150 euro meer voor hun zorgverzekering.

Verzekerden konden tot 1 januari 2021 hun zorgverzekering opzeggen, maar hebben nog tot uiterlijk 1 februari 2021 de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. In totaal zijn er 1,1 miljoen verzekerden overgestapt. Het overstappercentage schommelt al jaren tussen 6 en 7 procent. Wel oriënteerden bijna 25% meer verzekerden zich in de laatste maanden van 2020 op het polisaanbod met behulp van informatie uit de Zorgverzekeringskaart. Deze online informatiekaart geeft voor elke zorgverzekering betrouwbare informatie over de belangrijkste polisvoorwaarden en maakt het vergelijken van polissen eenvoudiger. De Zorgverzekeringskaart wordt door zorgverzekeraars, tussenpersonen, financieel adviseurs en vergelijkingssites gebruikt om verzekerden te informeren bij het zoeken naar een passende zorgverzekering.

Definitief overstappercentage

Nog niet alle wijzigingen zijn verwerkt door de zorgverzekeraars. Het definitieve overstappercentage kan daarom licht afwijken en wordt in februari bekendgemaakt. Vorig jaar kwam het definitieve percentage uit op 6,5. Eind april publiceert Vektis een uitgebreide analyse van de overstapcijfers: de Zorgthermometer: Verzekerden in Beeld. Nu is alleen gekeken naar het aantal verzekerden dat voor 2021 een polis afsluit bij een andere zorgverzekeraar dan voor 2020.

150 euro meer premie

Nederlanders betalen in 2021 per jaar gemiddeld 150 euro meer voor hun zorgverzekering. In 2021 betalen mensen gemiddeld 150,66 euro premie per maand. In 2020 betaalden mensen nog gemiddeld 138,32 euro premie per maand voor hun zorgverzekering. De kosten voor een zorgverzekering zijn gemiddeld dus met 9 procent gestegen.

Geld.nl analyseerde de gegevens van 5.000 aanvragen die tussen half november en 31 december op de vergelijkingssite werden gedaan. Hieruit blijkt ook dat wie alleen een basisverzekering koos, gemiddeld bijna 50 euro per jaar meer betaalt. De gemiddelde premie voor een basisverzekering is 109,26 euro per maand in 2021. Dit was in 2020 nog 105,33 euro per maand. Een verschil van 3,7 procent.

Calculerend shoppen

Vrijwel alle zorgverzekeraars verhoogden hun premies voor 2021. Dit komt voornamelijk door hogere lonen in de zorg, gestegen prijzen voor medicijnen en de toenemende vergrijzing. Ook de premies voor de aanvullende zorgverzekeringen stegen fors. “Je ziet bij aanvullende verzekeringen dat mensen vaak bewust shoppen. Ze zijn al van plan om bepaalde te gebruiken het komende jaar. Die zorg kopen ze dan als het ware in door er een aanvullende verzekering voor af te sluiten”.

Bron: InFinance/Vektis

doorFindiPlus

‘Zorgverzekeraars moeten klanten beter informeren’

Zorgverzekeraars geven hun klanten nog steeds onvoldoende informatie over de afspraken die zij maken met zorgverleners. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Ook zijn ze niet duidelijk genoeg over de gevolgen daarvan voor verzekerden. De Consumentenbond vindt dat verzekeraars consumenten voor het afsluiten van hun zorgverzekering beter moeten informeren.

De Consumentenbond sprak in september 2020 met VWS, toezichthouder NZa en zorgverzekeraars over het verbeteren van de informatie over contractering en zorgplafonds. Nu consumenten weer moeten beslissen of ze hun lopende zorgverzekering behouden of over willen stappen, bekeek de Consumentenbond hoe het gesteld is met die informatievoorziening. Daarvoor werd gekeken naar de websites van de verzekeraars en de polisbrieven die de verzekeraars half november stuurden naar hun klanten.

Ingrijpende gevolgen

Sandra Molenaar (foto), directeur Consumentenbond: “We hebben tientallen polisbrieven doorgespit, maar daarin staat niet duidelijk of de lopende polis verslechtert. Verzekeraars zeggen bijvoorbeeld niets over zorgverleners die in 2021 niet meer gecontracteerd zijn. Of over beperkingen, zogenaamde zorgplafonds, die zijn afgesproken met zorgverleners. Terwijl dat voor consumenten ingrijpende gevolgen kan hebben en bepalend kan zijn voor de keuze van een zorgpolis. Verzekerden moeten dat zelf maar zien te achterhalen. Uit ons onderzoek blijkt ook dat die informatie niet of lastig te vinden is op de websites van de zorgverzekeraars.’

Zorgplafonds

Uit een enquête van de Consumentenbondblijkt dat een voorkeur voor een specifieke zorgverlener juist voor een groot deel meeweegt in de keuze van consumenten voor een bepaalde verzekering. Molenaar: “Verzekeraars moeten veel duidelijker maken óf ze zorgplafonds hanteren en bij welke zorgverleners. En wat de gevolgen daarvan zijn. En dat moeten ze doen vóórdat consumenten een verzekering afsluiten.” De Consumentenbond dringt op basis van de uitkomsten van het onderzoek nogmaals aan op verbeteringen bij alle betrokken partijen.

Zorgzoeker

De zorgzoeker die verzekeraars op hun website bieden, zou een goed instrument kunnen zijn om informatie per zorgverlener op te zoeken. Daarbij moet dan wel duidelijk staan wat het verschil met het afgelopen jaar is en wat de beperkingen zijn. Maar de Consumentenbond constateert dat dit nu nog nauwelijks te vinden is in de zorgzoekers.

Niet afgerond

Ook het trage verloop van de contractbesprekingen tussen zorgverzekeraars en zorgverleners zorgt voor veel onduidelijkheid. Die zijn bij het versturen van de polisbrieven nog lang niet afgerond. En de onderhandelingen gaan door de gevolgen van de coronacrisis nog langzamer dan vorige jaren. Molenaar: “Daardoor kunnen verzekerden onaangenaam verrast worden in de loop van het nieuwe jaar. Bijvoorbeeld omdat dan opeens blijkt dat een zorgverlener niet meer gecontracteerd is en de verzekerde dus moet bijbetalen. Of consumenten kunnen helemaal niet meer terecht bij de gewenste zorgverlener, omdat die het afgesproken zorgplafond heeft bereikt. Die behandelt daardoor de rest van het jaar geen nieuwe patiënten van die verzekeraar meer.”

Bron: InFinance

doorFindiPlus

Directe schadeafhandeling bij WA-verzekering auto per juli 2021 een feit

Per 1 juli 2021 hoeven consumenten materiële schade aan hun personenauto niet meer te verhalen bij de verzekeraar van de aansprakelijke partij; dit kan dan direct bij de eigen verzekeraar. De schade wordt vervolgens door verzekeraars onderling verhaald. De Algemene Ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars heeft op 17 december het plan voor de invoering van Directe Schadeafhandeling voor particulier WA-verzekerde personenauto’s goedgekeurd.

Het indienen van een claim kost de consument straks dus minder tijd, omdat niet meer uitgezocht hoeft te worden wie de aansprakelijke verzekeraar is. Ook hoeft de consument niet zelf in gesprek te gaan met de aansprakelijke partij. Verzekeraars streven met de invoering van directe schadeafhandeling naar een hogere klanttevredenheid en een sneller afhandelingsproces. Daarnaast kunnen zij de klant laten profiteren van dienstverlening die er nu alleen voor eigen all risk verzekerden is. Bij schade aan een all risk-verzekerde auto melden consumenten zich nu al praktisch altijd bij de eigen verzekeraar. Daarnaast kunnen klanten met WA-dekking straks ook hun voertuig via het netwerk van de verzekeraar laten herstellen, zodat ze verzekerd zijn van een kwalitatief goed herstel.

Steun ANWB
Consumentenorganisatie ANWB ondersteunt het initiatief. Extra waarde wordt volgens de ANWB ook gecreëerd door het feit dat voor consumenten die de voorkeur hebben voor de huidige route van het zelf aansprakelijk stellen van de tegenpartij, deze keuzemogelijkheid blijft bestaan. Consumenten blijven de vrijheid behouden om de schade zelf bij de aansprakelijke verzekeraar te claimen. Daarbij kunnen ze zich, net als nu, laten bijstaan. Consumenten die een verzekering via een adviseur hebben afgesloten, kunnen net als nu terecht bij deze adviseur.

Bron: Verbond van Verzekeraars / Findinet

 

doorFindiPlus

Hulp bij de keuze voor uw zorgverzekering

Zit u nog goed of zoekt u naar een andere zorgverzekering?

De meeste mensen kijken naar de premie en welke zorgkosten ze verwachten en bepalen daarmee hun keuze. Maar lang niet alle vergelijkingsprogramma’s die op internet beschikbaar zijn geven alle mogelijkheden aan. Vaak ingegeven door commerciële belangen van de partijen waar ze mee samenwerken. De ene collectiviteit bijvoorbeeld is bij een andere weer niet terug te vinden enz.

Voor een goede keuze zou men o.a. ook moeten kijken naar de gevolgen van zorgplafonds die verzekeraars met ziekenhuizen afspreken. Als u op wachtlijsten terecht komt omdat zorgplafonds zijn bereikt welke mogelijkheid heeft u dan om naar andere ziekenhuizen te gaan? Bent u dan gebonden of heeft u vrije keuze? Of hoe de vergoeding geregeld is als u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat. Naar dat soort zaken kijkt FindiPlus.

Bij goed vergelijken komt meer kijken!

Check uw zorgverzekering

doorFindiPlus

Asbestdaken: hoe zijn die nu verzekerd?

Asbestdaken zijn de afgelopen jaren verschillende keren in het nieuws geweest. Er was een verbod op komst, maar dat kwam er toch niet. Ondertussen hadden verzekeraars hun polissen al aangepast. Hoe zit het nu precies met dat asbestverbod en de verzekeringen?

Vanwege de gezondheidsrisico’s heeft de overheid de afgelopen decennia een asbest-ontmoedigingsbeleid gevolgd. Als sluitstuk kwam het voorstel om asbesthoudend materiaal in dakbedekking per 1 januari 2025 te verbieden. Alle daken zouden voor die tijd asbestvrij moeten worden gemaakt, zowel bij woonhuizen als bij bedrijven en agrarische stallen en loodsen. Later werd die datum nog verschoven naar 1 januari 2028. Maar het voorstel haalde het niet in de Eerste Kamer. Die verwierp het in juni 2019 omdat de maatregelen een te grote financiële belasting voor burgers, ondernemers en boeren zouden zijn.

Dekkingen vaak al aangepast

De verplichting om asbestdaken te (laten) vervangen, is dus (voorlopig) van de baan. En hoe verzekeraars omgaan met het verzekeren van asbestdaken, moeten zij daarom zelf beoordelen. Veel opstalverzekeraars hadden al geanticipeerd op een verbod en hebben hun voorwaarden aangepast. Sommige bieden bij het afsluiten van een nieuwe opstalverzekering geen of alleen een beperkte dekking voor asbestdaken. Bij andere verzekeraars is er alleen een dekking tegen bepaalde voorwaarden. Een aantal direct writers hanteert nog een fikse afschrijving waarbij een percentage tussen de 20% en 5% nog vergoed wordt.

Asbestdaken verzekeren

Dekking opstalverzekering

Elke verzekeraar gaat dus anders om met de dekking en vergoedingen, daar zitten grote verschillen in. Bij een opstalverzekering wordt er in principe uitgegaan van de herbouwwaarde. Aangezien er ook gekeken moet worden naar het indemniteitsbeginsel (de verzekerde mag er niet beter van worden) zal er bij schade ook rekening gehouden worden met de ouderdom en staat van het dak. Laat u adviseren over deze dekking zodat u niet voor verrassingen komt te staan bij schade.

doorFindiPlus

Reserves DSW uitgeput, zorgpremie omhoog

In 2021 bedraagt de premie van de basisverzekering voor DSW-verzekerden 124,50 euro per maand. Dit betekent een premiestijging van 6,50 euro. De premiestijging wordt veroorzaakt door de groei van de zorgkosten en doordat DSW niet langer vanuit de reserves de premiestijging kan dempen.

De belangrijkste redenen voor de groei van de zorgkosten zijn volgens de zorgverzekeraar de loon- en prijsstijgingen in de zorg en een toenemend gebruik van dure, vaak innovatieve, specialistische geneesmiddelen. Deze kosten zijn goed voor 4,50 euro van de premiestijging.

Geen verdere afbouw reserves

Om de huidige premie te kunnen bekostigen onttrekt DSW op maandbasis twee euro per premiebetaler aan de reserves. Daarmee kon voor 2020 de premiestijging beperkt blijven. Gelet op de reservepositie van DSW is er geen ruimte om de reserves in 2021 opnieuw af te bouwen. Dit verklaart de resterende twee euro van de premiestijging. DSW Zorgverzekeraar is een Onderlinge Waarborgmaatschappij zonder winstoogmerk.

Eigen risico onder wettelijk niveau

Het eigen risico blijft voor DSW-verzekerden gehandhaafd op 375 euro en blijft daarmee 10 euro lager dan wettelijk is bepaald. Door een lager eigen risico te hanteren, wil de zorgverzekeraar duidelijk maken voorstander te zijn van een eerlijkere verdeling van zorgkosten tussen chronisch zieke en gezonde mensen.

Bron:  InFinance op 

doorFindiPlus

Meerderheid huurders heeft geen Overlijdensrisicoverzekering

De financiële gevolgen van vroegtijdig overlijden van de kostwinner van een gezin, zorgt bij nabestaanden zonder een overlijdensrisicoverzekering (orv) in bijna de helft van de gevallen (48%) voor grote financiële problemen. Onder huurders is dit zelfs 66%, blijkt uit onderzoek in opdracht van Scildon.

Een belangrijke kostenpost waar na een overlijden direct een probleem ontstaat zijn de woonlasten voor de huur of hypotheek. Dit geldt in het bijzonder wanneer de overledene de kostwinner is. Uit het onderzoek blijkt dat met name huurders niet beschikken over een orv. 69% van de gezinnen met een huurwoning beschikt niet over een dergelijke polis. Bij huishoudens met een koopwoning ligt het percentage zonder een orv ook nog op 40%. In 48% van de huishoudens zonder orv leidt het overlijden van een kostwinner tot grote financiële problemen. Bij huurders is dit zelfs 66%.

Het profiel van deze kwetsbare groep consumenten ziet er volgens onderzoekers Fred de Jong van Onderzoeksbureau Fred de Jong en Björn Bierhaalder van MCH Consultancy, als volgt uit:

 • Veelal wonend in huurwoning;
 • Inkomen rond modaal;
 • Veelal lager opgeleid;
 • Onvoldoende inzicht in werkelijke woonlasten;
 • Veelal geen financieel adviseur.

Onwetendheid

Volgens Scildon is het intensiveren van de voorlichting over de financiële gevolgen van vooroverlijden voor gezinnen met een huurwoning hard nodig. “Financieel adviseurs kunnen een belangrijke rol vervullen om consumenten beter voor te lichten over de risico’s en de financiële gevolgen van overlijden. Uit het onderzoek blijkt dat 39% van de consumenten met een huurwoning er helemaal nooit over heeft nagedacht. Daarnaast schat 55% van de consumenten die er wel over nadenkt de premie veel te hoog in of heeft geen idee over de hoogte van de premie (21%). Terwijl de kosten voor een dergelijke verzekering vaak minder dan 15 euro per maand bedragen. Gezinnen zonder verzekering lopen het risico de woonlasten niet langer te kunnen dragen.”

Tot slot wijst het onderzoek uit dat consumenten zich zorgen maken over de kosten voor het normale levensonderhoud en de studie van kinderen als er geen voorzieningen zijn getroffen om de financiële tegenvallers op te vangen die het gevolg zijn van het vroegtijdig overlijden van een van de kostwinners.

Bron: InFinance