Dekking mobiele elektronica verder onder druk

doorFindiPlus

Dekking mobiele elektronica verder onder druk

Verzekeraars proberen de toenemende schadelast op mobiele elektronica via de voorwaarden van hun inboedelverzekeringen in te dammen, zo blijkt uit onderzoek door MoneyView. Voor allriskschades biedt een derde van de polissen überhaupt geen dekking meer en brengt een kwart tenminste 100 tot 250 euro eigen risico in rekening.

Het bezit van mobiele elektronica zoals smartphones, tablets, laptops en smartwatches neemt nog steeds toe en daarmee ook de schadelast voor verzekeraars. In het Special Item Woonverzekeringen schrijft MoneyView dat bij 8 van de 58 onderzochte inboedelverzekeringen voor mobiele elektronica al een hoger eigen risico wordt berekend dan voor andere schades. Een andere manier om met schadebeheersing om te gaan, is de dekking voor mobiele elektronica uit het basispakket te halen en als losse module aan te bieden. Daarvan is op dit moment bij acht aanbieders sprake

Versnelde afschrijving

Ook zijn er grote verschillen gevonden in de bepaling van het uit te keren bedrag. MoneyView: “Gangbaar is dat verzekeraars de nieuwwaarde uitkeren totdat, door verloop van tijd sinds de aanschaf van het apparaat, de waardedaling meer is dan 60%. Dan wordt maximaal de dagwaarde of, als dat lager is, de reparatiekosten vergoed. De termijn waarbinnen nieuwwaarde wordt vergoed hangt af van de afschrijvingstabel die de verzekeraar hanteert. Die blijkt sterk te variëren. Voor een tablet bijvoorbeeld hanteert één verzekeraar helemaal geen afschrijving en keert altijd de reparatiekosten of de vervangingswaarde uit. De rest hanteert afschrijvingstermijnen tussen 2 tot 10 jaar.”

Bron: InFinance Daily en MoneyView