Hoekstra: Robotadvies moet aan zelfde eisen voldoen als persoonlijk advies

doorFindiPlus

Hoekstra: Robotadvies moet aan zelfde eisen voldoen als persoonlijk advies

Dat staat in een ‘verzamelbesluit’ van het Ministerie van Financiën waarin een aantal wijzigingen wordt voorgesteld op het vlak van gedrags- en prudentieel toezicht binnen de Wft. Minister Hoekstra heeft dit ingediend bij marktpartijen en andere belanghebbenden.

Het Ministerie hamert op begrijpelijkheid van de online robottool. De ‘tool’ gaat ervan uit dat klanten begrijpen welke informatie wordt gevraagd, terwijl dit volgens het Ministerie niet het geval hoeft te zijn. Het is daarom belangrijk dat het voldoende duidelijk is voor de klant welke informatie gevraagd wordt, en dat hier een bepaalde controle op zit. Bijvoorbeeld door in te bouwen dat bepaalde controlevragen opgenomen worden om eventuele tegenstrijdige of onduidelijke antwoorden van de consument of cliënt vast te stellen en daar acties aan te verbinden (zoals de klant alsnog doorverwijzen naar een financiële dienstverlener in natuurlijk persoon).

Zeker moet worden gesteld dat iemand het advies via zo’n tool begrijpt, ook wanneer het om een negatief advies gaat. Daartoe wordt verwezen naar de wettelijke grondslag, waarbij een beheerste en integere uitoefening onverminderd van toepassing blijft.

Bron: Findinet