Meerderheid huurders heeft geen Overlijdensrisicoverzekering

doorFindiPlus

Meerderheid huurders heeft geen Overlijdensrisicoverzekering

De financiële gevolgen van vroegtijdig overlijden van de kostwinner van een gezin, zorgt bij nabestaanden zonder een overlijdensrisicoverzekering (orv) in bijna de helft van de gevallen (48%) voor grote financiële problemen. Onder huurders is dit zelfs 66%, blijkt uit onderzoek in opdracht van Scildon.

Een belangrijke kostenpost waar na een overlijden direct een probleem ontstaat zijn de woonlasten voor de huur of hypotheek. Dit geldt in het bijzonder wanneer de overledene de kostwinner is. Uit het onderzoek blijkt dat met name huurders niet beschikken over een orv. 69% van de gezinnen met een huurwoning beschikt niet over een dergelijke polis. Bij huishoudens met een koopwoning ligt het percentage zonder een orv ook nog op 40%. In 48% van de huishoudens zonder orv leidt het overlijden van een kostwinner tot grote financiële problemen. Bij huurders is dit zelfs 66%.

Het profiel van deze kwetsbare groep consumenten ziet er volgens onderzoekers Fred de Jong van Onderzoeksbureau Fred de Jong en Björn Bierhaalder van MCH Consultancy, als volgt uit:

  • Veelal wonend in huurwoning;
  • Inkomen rond modaal;
  • Veelal lager opgeleid;
  • Onvoldoende inzicht in werkelijke woonlasten;
  • Veelal geen financieel adviseur.

Onwetendheid

Volgens Scildon is het intensiveren van de voorlichting over de financiële gevolgen van vooroverlijden voor gezinnen met een huurwoning hard nodig. “Financieel adviseurs kunnen een belangrijke rol vervullen om consumenten beter voor te lichten over de risico’s en de financiële gevolgen van overlijden. Uit het onderzoek blijkt dat 39% van de consumenten met een huurwoning er helemaal nooit over heeft nagedacht. Daarnaast schat 55% van de consumenten die er wel over nadenkt de premie veel te hoog in of heeft geen idee over de hoogte van de premie (21%). Terwijl de kosten voor een dergelijke verzekering vaak minder dan 15 euro per maand bedragen. Gezinnen zonder verzekering lopen het risico de woonlasten niet langer te kunnen dragen.”

Tot slot wijst het onderzoek uit dat consumenten zich zorgen maken over de kosten voor het normale levensonderhoud en de studie van kinderen als er geen voorzieningen zijn getroffen om de financiële tegenvallers op te vangen die het gevolg zijn van het vroegtijdig overlijden van een van de kostwinners.

Bron: InFinance