Nieuws

 • Niet meer zorgoverstappers in coronajaar
  Het percentage consumenten dat is overgestapt naar een andere zorgverzekeraar is ondanks corona vorig jaar exact hetzelfde als het voorlopige percentage een jaar eerder. Het afgelopen najaar is 6,2% van de verzekerden overgestapt, zo blijkt uit voorlopige cijfers van Vektis. Nederlanders betalen in 2021 per jaar gemiddeld 150 euro meer voor hun zorgverzekering. Verzekerden konden […]
 • ‘Zorgverzekeraars moeten klanten beter informeren’
  Zorgverzekeraars geven hun klanten nog steeds onvoldoende informatie over de afspraken die zij maken met zorgverleners. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Ook zijn ze niet duidelijk genoeg over de gevolgen daarvan voor verzekerden. De Consumentenbond vindt dat verzekeraars consumenten voor het afsluiten van hun zorgverzekering beter moeten informeren. De Consumentenbond sprak in september […]
 • Directe schadeafhandeling bij WA-verzekering auto per juli 2021 een feit
  Per 1 juli 2021 hoeven consumenten materiële schade aan hun personenauto niet meer te verhalen bij de verzekeraar van de aansprakelijke partij; dit kan dan direct bij de eigen verzekeraar. De schade wordt vervolgens door verzekeraars onderling verhaald. De Algemene Ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars heeft op 17 december het plan voor de invoering […]
 • Hulp bij de keuze voor uw zorgverzekering
  Zit u nog goed of zoekt u naar een andere zorgverzekering? De meeste mensen kijken naar de premie en welke zorgkosten ze verwachten en bepalen daarmee hun keuze. Maar lang niet alle vergelijkingsprogramma’s die op internet beschikbaar zijn geven alle mogelijkheden aan. Vaak ingegeven door commerciële belangen van de partijen waar ze mee samenwerken. De […]
 • Asbestdaken: hoe zijn die nu verzekerd?
  Asbestdaken zijn de afgelopen jaren verschillende keren in het nieuws geweest. Er was een verbod op komst, maar dat kwam er toch niet. Ondertussen hadden verzekeraars hun polissen al aangepast. Hoe zit het nu precies met dat asbestverbod en de verzekeringen? Vanwege de gezondheidsrisico’s heeft de overheid de afgelopen decennia een asbest-ontmoedigingsbeleid gevolgd. Als sluitstuk […]
 • Reserves DSW uitgeput, zorgpremie omhoog
  In 2021 bedraagt de premie van de basisverzekering voor DSW-verzekerden 124,50 euro per maand. Dit betekent een premiestijging van 6,50 euro. De premiestijging wordt veroorzaakt door de groei van de zorgkosten en doordat DSW niet langer vanuit de reserves de premiestijging kan dempen. De belangrijkste redenen voor de groei van de zorgkosten zijn volgens de […]
 • Meerderheid huurders heeft geen Overlijdensrisicoverzekering
  De financiële gevolgen van vroegtijdig overlijden van de kostwinner van een gezin, zorgt bij nabestaanden zonder een overlijdensrisicoverzekering (orv) in bijna de helft van de gevallen (48%) voor grote financiële problemen. Onder huurders is dit zelfs 66%, blijkt uit onderzoek in opdracht van Scildon. Een belangrijke kostenpost waar na een overlijden direct een probleem ontstaat […]
 • Volgens de Allianz Risk Barometer 2020: Voor het eerst staat cyber op 1e plaats wereldwijd
  Cyber incidenten worden steeds meer verwoestend en kosten handen vol geld.  Ze resulteren dikwijls in rechtszaken en vervolging na het incident Cyberincidenten en bedrijfsschade blijven grootste bedreigingen voor bedrijven Bedrijfsschade staat op de 2e plaats maar blijft een grote uitdagingen door digitalisatie en politieke onrust Klimaatveranderingen op hoogste plaats ooit.  Bedrijven maken zich vooral zorgen […]
 • Voorkom hoge zorgnota tijdens vakantie
  De Nederlandse Zorgverzekeringswet is wereldwijd van toepassing en wordt niet beperkt tot bepaalde landen of een bepaald reisadvies. Wel vergoeden zorgverzekeraars soms de zorgkosten tot het prijsniveau van de zorg in het Nederland. Dat prijsniveau ligt in sommige landen echter fors hoger. Nu de vakantieperiode is aangebroken ontvangen zorgverzekeraars weer veel vragen over de vergoeding […]
 • Hoekstra: Robotadvies moet aan zelfde eisen voldoen als persoonlijk advies
  Dat staat in een ‘verzamelbesluit’ van het Ministerie van Financiën waarin een aantal wijzigingen wordt voorgesteld op het vlak van gedrags- en prudentieel toezicht binnen de Wft. Minister Hoekstra heeft dit ingediend bij marktpartijen en andere belanghebbenden. Het Ministerie hamert op begrijpelijkheid van de online robottool. De ‘tool’ gaat ervan uit dat klanten begrijpen welke informatie […]
 • Angst voor forse stijging zorgpremie
  Ruim vier op de vijf Nederlanders verwacht dat ze vanwege het coronavirus volgend jaar een hogere zorgpremie moeten betalen. Van deze groep verwacht 70% een stijging van ruim 10 euro per maand voor de basisverzekering. Het idee van een premiestijging leeft met 84% het meest bij 18 tot 44-jarigen. Dit blijkt uit een onderzoek van […]
 • Dekking mobiele elektronica verder onder druk
  Verzekeraars proberen de toenemende schadelast op mobiele elektronica via de voorwaarden van hun inboedelverzekeringen in te dammen, zo blijkt uit onderzoek door MoneyView. Voor allriskschades biedt een derde van de polissen überhaupt geen dekking meer en brengt een kwart tenminste 100 tot 250 euro eigen risico in rekening. Het bezit van mobiele elektronica zoals smartphones, […]
 • Rijden met (door corona) verlopen rijbewijs in bepaalde gevallen tijdelijk toegestaan
  Er geldt in verband met corona een coulance voor alle rijbewijshouders van wie de geldigheidsduur van het rijbewijs is verstreken of verstrijkt in de periode van 16 maart tot 1 juni 2020. Dit betekent dat deze groep rijbewijshouders in Nederland met een verlopen rijbewijs kan blijven rijden tot 1 juni 2020. Dit geldt ook voor […]
 • Verzekeraars, overheid en reisbranche slaan handen ineen voor repatriëring Nederlanders
  Een stille crisis: de duizenden Nederlanders die door de coronacrisis vastzitten in het buitenland en met geen mogelijkheid terug kunnen komen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken, het Verbond van Verzekeraars en de reisbranche trekken nu samen op om hen terug te halen. Gestrande reizigers kunnen zich aanmelden op bijzonderebijstandbuitenland.nl. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Stef […]
 • Verbond opent webpagina met alle verzekeringsvragen rond coronavirus
  De ontdekking van het coronavirus in Nederland heeft geleid tot een stortvloed aan vragen bij verzekeraars. Om klanten, media en andere partijen sneller te kunnen antwoorden, heeft het Verbond een webpagina gelanceerd met alle veelgestelde vragen rondom de virusuitbraak. De thema’s zijn opgesplitst in vijf categorieën; bedoeld voor mensen die reizen naar een coronagebied, mensen […]