Overheid stopt twaalf miljoen in fonds sanering asbestdaken particulieren

doorFindiPlus

Overheid stopt twaalf miljoen in fonds sanering asbestdaken particulieren

Asbest sanering via Pixabay

De overheid stopt twaalf miljoen in het fonds dat wordt opgericht om particuliere dakeigenaren via een lening te helpen bij het verwijderen van hun asbestdak. De volgende stap is dat provincies en gemeenten dit fonds verder vullen. Daarnaast is het de bedoeling dat ook voor bedrijven die eigenaar zijn van een asbestdak, veelal boeren, een fonds wordt opgericht. Op dit moment wordt nog uitgezocht of dit juridisch gezien kan, of dat er sprake is van staatssteun. Aldus minister Van Veldhoven, die maandag samen met provincies, gemeenten, brancheverenigingen, Milieu Centraal en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken ondertekende. Naast het oprichten van het fonds wordt samen gewerkt aan “meer en gerichte communicatie om dakeigenaren bewust te maken van het feit dat het beter is hun asbestdak te verwijderen. Gemeenten worden geholpen met de uitwisseling van best practices. Monitoring zorgt voor een goed beeld van de opgave en helpt bij een doelgroepgerichte aanpak. Ook wordt ingezet op vereenvoudiging van de uitvoering van de asbestdakensanering, waar dit veilig en verantwoord kan. Hierdoor kunnen kosten mogelijk worden verlaagd”.   Ondertekenaars   De Samenwerkingsverklaring is ondertekend door de provincies Utrecht, Drenthe, Noord-Holland, Gelderland, Overijssel en de gemeenten Almere, Lelystad, Hof van Twente, Nieuwegein, Assen en Borger-Odoorn. Ook de bouw- en asbestverwijderingsbranche Veras, VVTB, Bouwend Nederland, SGS Search, RPS, Expertise Centrum Asbest & Vezels, Stichting European Asbestos Forum en consumentenorganisatie Milieu Centraal alsmede door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Andere partijen zijn welkom om aan te sluiten.

Bron: VVP