Reisverzekering en coronavirus

doorFindiPlus

Reisverzekering en coronavirus

Nu het coronavirus officieel is uitgeroepen tot internationale bedreiging voor de volksgezondheid is inmiddels ook het reisadvies voor China veranderd naar oranje. Voor de provincie Hubei met de stad Wuhan geldt een totaal reisverbod, dit gebied heeft nu code rood. Het Verbond van verzekeraars geeft antwoord op de vraag ‘Hoe zit dat met je verzekering?’

“Om te beginnen met de annuleringsverzekering. De annuleringsverzekering richt zich doorgaans alleen op risico’s in Nederland (je moet opeens verplicht verhuizen, je wordt ziek of één van je ouders overlijdt). Wat er in het land van bestemming gebeurd is, vormt dus meestal geen geldige reden om te mogen annuleren. Er zijn echter zogeheten ‘allrisk’ annuleringsverzekeringen die wellicht wel dekking bieden”, aldus het Verbond.

Repatriëring

Reizigers die op dit moment in China zijn, kunnen volgens het Verbond een beroep doen op hun reisverzekering voor medische kosten (tot hetzelfde bedrag dat gangbaar is in Nederland). “De kosten voor repatriëring vallen niet standaard onder de dekking van de reisverzekering, maar repatriëring door medische oorzaak is meestal wel gedekt.”

Onverzekerd

“Reizigers die na het veranderde reisadvies van plan zijn om naar China te vertrekken, lopen kans dat ze onverzekerd zijn. ” Tenslotte benadrukt het Verbond dat de reisverzekering een product is met veel optionele aanvullende dekkingen en de dekking daardoor per verzekeraar flink kan verschillen. “Als je twijfelt of vragen hebt, neem dan vooral contact op met je eigen reisverzekeraar en adviseur. Zo voorkom je misverstanden.”

Bron: InFinance

Let op! De reden van annulering moet ‘onvoorzien’ zijn en ‘buiten je schuld’. De annuleringsverzekering biedt dus geen dekking voor annuleringsredenen waarvan je vóór het afsluiten van de verzekering al op de hoogte was (niet onvoorzien) of waaraan je zelf iets had kunnen doen (niet buiten eigen schuld).