Thema – Zorgverzekering 2021

Vergelijken en kiezen

Klik hier voor een vergelijking van zorgpremies 2021.

Zorgverzekering 2021

Jaarlijks zijn er op zorggebied kleine aanpassingen binnen de vergoedingen vanuit de basisverzekering. Sommige dingen blijven hetzelfde, zoals het verplicht eigen risico. Hier vind u meer informatie van de Rijksoverheid over wijzigingen in de basisverzekering.

Kosten van de zorgverzekering

Het verplicht eigen risico in 2021

Ook in 2021 blijft het verplicht eigen risico €385,- per jaar. In het regeerakkoord is namelijk afgesproken dat het verplicht eigen risico gelijk blijft tijdens de gehele regeerperiode. Dit eigen risico geldt voor iedereen vanaf 18 jaar en alleen voor zorg vanuit de basisverzekering. Voor sommige vormen van zorg geldt het eigen risico niet.

Eigen bijdragen in 2021

Wijzigingen in de eigen bijdragen in 2021 zijn nog niet bekend. Zodra deze wijzigingen bekend zijn, kunt u ze hier vinden.

Uw aanvullende verzekering en premie in 2021

Nu de regering haar wijzigingen bekend heeft gemaakt, kijken wij wat hiervan de gevolgen zijn voor onze aanvullende (tandarts)verzekeringen en de premies voor komend jaar. Uiterlijk 12 november ontvangt u een verlengingsvoorstel voor uw zorgverzekering 2021 van uw zorgverzekeraar.

 

Wijzigingen in de basisverzekering

De wijzigingen in de basisverzekering voor 2021 zijn bekend. U vindt ze in het overzicht hieronder.

 

Vergoeding dagbehandeling in groepsverband

Vanaf 2021 vergoedt de basisverzekering de dagbehandeling in groepsverband van ouderen met multi-problematiek, mensen met een niet-aangeboren hersenafwijking en mensen met een verstandelijke beperking. Tot die tijd is daar een subsidieregeling voor.

  Vergoeding Geldt het eigen risico
2020 Vergoeding vanuit een subsidieregeling N.v.t.
2021 Vergoeding uit de basisverzekering Ja
 

Uitbreiding zittend ziekenvervoer

Voor dezelfde 3 groepen als hierboven wordt vanaf 1 januari 2021 ook zittend ziekenvervoer naar de dagbehandeling vergoed.

  Vergoeding Geldt het eigen risico
2020 Geen vergoeding N.v.t.
2021 Vergoeding vanuit de basisverzekering Ja
 

Extra oefentherapie bij COPD

Een deel van de mensen met COPD die in klasse B-GOLD vallen, krijgt vanaf 2021 meer behandelingen voor oefentherapie vergoed. Daarvoor wordt de klasse gesplitst in delen B1 en B2. De ruimere vergoeding geldt voor klasse B2. Uw behandelend arts bepaalt in welke klasse u valt.

  Vergoeding Geldt het eigen risico
2020 Vergoeding klasse B-GOLD: 1e behandeljaar 27 behandelingen. Vanaf het 2e behandeljaar 3 behandelingen per 12 maanden. Ja
2021 Vergoeding klasse B1: 1e behandeljaar 27 behandelingen. Vanaf het 2e behandeljaar 3 behandelingen per 12 maanden. Ja
2021 Vergoeding klasse B2: 1e behandeljaar 70 behandelingen. Vanaf 2e behandeljaar 52 behandelingen per 12 maanden. Ja
 

Eigen risico voor donoren

In 2020 vallen de kosten van nacontroles bij een nier- of levertransplantatie niet onder het eigen risico. Vanaf 1 januari 2021 geldt dat voor alle zorg die nodig is als gevolg van deze donatie.

  Vergoeding Geldt het eigen risico
2020 Nacontroles na donatie. Nee
2020 Overige zorg als gevolg van donatie. Ja
2021 Nacontroles na donatie. Nee
2021 Overige zorg als gevolg van donatie. Nee
 

Voorwaardelijke zorg COVID-19

Ieder jaar voegt de minister een aantal nieuwe behandelingen toe aan de basisverzekering. Of de vergoedingen van nieuwe behandelingen definitief in het basispakket blijven, wordt later besloten.

Op 18 juli is eerstelijns paramedische herstelzorg voor patiënten die ernstige COVID-19 hebben doorgemaakt, (tijdelijk) aan de vergoedingen van de basisverzekering toegevoegd. Dit geldt voor patiënten die al COVID-19 hebben doorgemaakt, maar ook voor patiënten die in het komende jaar deze herstelzorg als gevolg van COVID-19 nodig hebben.


Vergoeding medicijnen

Op het gebied van medicijnen gelden de volgende uitbreidingen:

Vanaf 16 april 2020 vergoedt de basisverzekering het medicijn olaparib (merk Lynparza) tegen eierstokkanker. Vanaf 1 mei 2020 is ook het medicijn axicabtagene ciloleucel (merk Yescarta) tegen lymfeklierkanker opgenomen in het basispakket. Ook in 2021 worden beide medicijnen vergoed vanuit de basisverzekering.

Op alle medicijnen is het eigen risico van toepassing.

 

Zorgtoeslag

De Belastingdienst maakt de hoogte van de zorgtoeslag voor 2021 aan het eind van 2020 bekend. Meer weten over de hoogte van de zorgtoeslag of hoe hoog deze in 2021 zal zijn? Bekijk dan de site van de Belastingdienst.

 

De plannen zijn nog niet definitief

De plannen van de regering moeten nog door de Tweede en de Eerste Kamer goedgekeurd worden. Er kunnen daardoor nog wat wijzigen. Wilt u meer informatie over de wijzigingen in de basisverzekering? Kijk dan op de site van de Rijksoverheid.

 


Hieronder treft u ook nog de wijzigingen aan voor de
zorgverzekering basis 2020

Premies en eigen risico

 • De overheid verwachtte een premiestijging van gemiddeld € 37 en dat is 2,7%;
 • De werkelijke verhoging die de zorgverzekeraars toepassen is echter gemiddeld hoger dan de overheid verwacht;
 • Het basis eigen risico blijft € 385 per persoon per jaar.

Nieuw

 • De maximale collectiviteitskorting op de Basisverzekering wordt verlaagd van 10% naar 5%. Voor korting op aanvullende verzekeringen geldt geen maximum. In Nederland is 2/3 collectief verzekerd. 
 • In 2020 betaalt u geen eigen risico meer als u een stoppen-met-rokenprogramma volgt. Neem daarvoor contact op met uw huisarts.

Ook de zorgtoeslag stijgt

Mensen met een lager inkomen ontvangen volgend jaar meer zorgtoeslag. Dit is een gevolg van de verwachte premiestijging en de verlaging van de collectieve korting.

 • Alleenstaanden: + € 67
 • Meerpersoonshuishoudens: + € 95

Dekkingen

 • Nieuw in basisverzekering medicatie tegen longkanker: geneesmiddelen Durvalumab en Abemacicilib. 
 • Nieuw middel tegen ms: het middel Fampyra voor patiënten met multiple Sclerose.  
 • Krijgt u in 2020 een behandeling bij een ziekenhuis, dan kunt u in plaats van reiskosten, logeerkosten vergoed krijgen van maximaal € 75 per nacht. Voorwaarde is dat u niet opgenomen wordt in het ziekenhuis en dat de behandeling minimaal 3 aaneengesloten dagen duurt. 
 • Eerstelijnszorg door specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten wordt vergoed. Dit geldt overigens al vanaf 1 september 2019.

De minister van Medische zorg gaat in 2020 en de verdere toekomst vaker onderhandelen over de prijs van geneesmiddelen. Medicijnen die te duur zijn en te weinig doeltreffend, worden niet opgenomen in het basispakket.

Inkomensafhankelijke bijdrage

Naast de premie voor de zorgverzekering worden de zorg voor een groot deel betaald uit de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz). Bij werknemers worden deze bijdragen door de werkgever ingehouden. Werkgevers en ZZP’ers betalen de inkomensafhankelijke bijdragen achteraf bij hun belastingaangifte. In 2020 gaan de meeste inkomensafhankelijke bijdragen licht omlaag:

Inkomensafhankelijke
bijdrage
  Bijdrage in 2019            Bijdrage in 2020       
Zvw: werknemers   6,95% 6,70%
Wlz: werkgevers   9,65% 9,65%
Zvw: werknemers   5,70% 5,45%
Wlz: werkgevers   9,65% 9,65%

Het maximum inkomen waarover de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw wordt berekend, is nog niet bekend voor 2020.

Belangrijke datums

 • 17 september 2019 (Prinsjesdag): de wijzigingen in de basisverzekering en het eigen risico zijn bekend. 
 • 12 november 2019: uiterste datum waarop zorgverzekeraars hun nieuwe zorgpremie en vergoedingen bekend maken. 
 • 31 december 2019: laatste mogelijkheid om uw oude zorgverzekering op te zeggen. 
 • 31 januari 2020: laatste dag voor het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering.