Check Zorgverzekering 2021

 

Hoe vergelijk ik mijn zorgverzekering of
sluit ik een nieuwe zorgverzekering af?

1. Klik op ‘Vergelijken en aanvragen’.
2. Vul uw gegevens in.
3. Geef uw huidige verzekering en dekking door.
4. De beste resultaten worden voor u op een rij gezet.
5. Hieruit kiest u een zorgverzekering.
6. U vraagt de verzekering aan.
7. U ontvangt een bevestiging.

Heeft u tijdens of na het afsluiten van de zorgverzekering nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Vraag & antwoord

Nieuwe zorgverzekering

Welke zorgverzekeraars vergelijken wij?
In onze vergelijking kunt u uw huidige verzekering vergelijken met: CZ, VGZ, ONVZ, Nationale Nederlanden, Stad Holland, Menzis, en De Amersfoortse.
Welke informatie gebruiken wij?
Wij maken gebruik van de vergelijkingssoftware die wordt verstrekt door ditiszorg.nl.
Ik heb een nieuwe zorgverzekering afgesloten via FindiPlus/ditiszorg.nl. Kan ik deze nog afzeggen?
U kunt uw aanmelding voor een nieuwe zorgverzekering afzeggen door een e-mail te sturen naar info@findiplus.nl of info@ditiszorg.nl. Vermeld daarin uw naam, adres, geboortedatum en bij welke zorgverzekeraar de verzekering moet worden afgezegd. Opzeggingen zijn mogelijk binnen 14 dagen na het ontvangen van uw verzekeringsbewijs. Let op: u bent wettelijk verplicht om vóór 31 januari van elk jaar een zorgverzekering afgesloten te hebben.
Ik heb mijn verzekeringsbewijs nog niet ontvangen. Wat moet ik doen?
Dan kunt u contact met ons opnemen. Geef hierbij aan dat u nog geen verzekeringspolis heeft ontvangen en vermeld uw naam, adres, geboortedatum en uw zorgverzekeraar. Als u een zorgverzekering via FindiPlus/Ditiszorg heeft aangevraagd, ontvangt u hiervan een bevestiging per e-mail. Op het moment dat uw verzekeraar uw aanvraag heeft goedgekeurd, ontvangt u nogmaals een bevestiging. Binnen drie weken na deze goedkeuring kunt u uw verzekeringspolis verwachten. De zorgverzekeringspas ontvangt u meestal later.
Ik wil mijn zorgverzekering wijzigen. Hoe doe ik dat?
Staat er een fout op uw verzekeringspolis of wilt u iets wijzigen in uw onlangs afgesloten zorgverzekering? Neem dan zo snel mogelijk (uiterlijk 30 januari) contact met ons op.
Waarom is het goed om elk jaar mijn zorgverzekering opnieuw te bekijken?
Hier zijn verschillende redenen voor, maar geldbesparing is het meest voorkomende argument. Tussen de basisverzekeringen zitten al enorme premieverschillen. Daarom is het goed om elk jaar opnieuw te bekijken of u bij uw gewenste dekkingen nog steeds de beste premie betaalt.
Wanneer kan ik mijn huidige verzekering opzeggen?
Iedereen in Nederland is verplicht om het hele jaar een zorgverzekering te hebben en is geldig voor een heel kalenderjaar. Gedurende het kalenderjaar kan de verzekering niet worden gewijzigd en kunt u ook niet overstappen naar een andere zorgverzekering. Als u wilt overstappen naar een andere zorgverzekering moet u uw huidige zorgverzekering opzeggen vóór 1 januari. Het aanvragen van een zorgverzekering is mogelijk van 12 november tot en met 31 januari. Als u voor 1 januari een nieuwe zorgverzekering afsluit via FindiPlus/ditiszorg kunt u gebruik maken van onze gratis opzegservice. Wij maken dan niet alleen uw nieuwe zorgverzekering in orde, maar zetten ook uw huidige zorgverzekering stop. Wel zo gemakkelijk. Wilt u uw huidige zorgverzekering beëindigen maar heeft u nog geen nieuwe zorgverzekering gekozen? Dan kunt u het beste zelf uw zorgverzekering stopzetten voor 1 januari. U heeft tot 1 februari de tijd om een nieuwe verzekering af te sluiten. Heeft u hierover nog vragen? Neem dan contact op met uw FindiPlus. Voor het aanvragen, wijzigen of opzeggen van een zorgverzekering na 1 februari zijn enkele uitzonderingen:
– U bent 18 jaar geworden
– De polisvoorwaarden zijn tussentijds gewijzigd
– U komt uit het buitenland en u bent verplicht om een basisverzekering af te sluiten
– U komt uit een militair dienstverband en u bent verplicht om een basisverzekering af te sluiten
– Het collectief waar u aan deelneemt wordt beëindigd (toestemming van verzekeraar nodig om het contract tussentijds te beëindigen)
– U gaat scheiden
– U bent momenteel niet verzekerd
– U vertrekt naar het buitenland en heeft daardoor geen recht meer op inschrijving volgens de Zorgverzekeringswet.
Wat is het verplicht eigen risico?
Op elke zorgverzekering zit een verplicht eigen risico van € 385,00 (2020) per persoon. De hoogte hiervan wordt elk kalenderjaar opnieuw vastgesteld. De zorgkosten die u maakt en die onder het eigen risico vallen, moet u zelf betalen totdat het vastgestelde bedrag bereikt is. Uitzonderingen waar het risico niet voor geldt zijn:
– Verzekerden jonger dan 18 jaar
– Kosten van de huisarts
– Kosten voor de verloskundige zorg
– Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering
– Nacontrole levende orgaandonor (nier- of levertransplantatie)
– Ketenzorg (dit is zorg waarbij verschillende aanbieders samenwerken, bijvoorbeeld diabetesbehandeling)
U kunt ook kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Hoe hoger het vrijwillig eigen risico, hoe lager de premie. Het maximale bedrag van het vrijwillig eigen risico is € 500 per verzekerde per kalenderjaar en dit is exclusief het verplicht eigen risico.
Chronisch zieken en gehandicapten krijgen jaarlijks een financiële compensatie voor het eigen risico. Als u hiervoor in aanmerking komt, krijgt u hiervan automatisch bericht van het CAK.
Wat is het verschil tussen een natura en restitutiepolis?
Bij een naturapolis kunt u bij een zorgverlener terecht waarmee de verzekeraar een contract heeft.
Bij een restitutieverzekering krijgt u bij elke zorgaanbieder een vergoeding en heeft u dus meer keuzevrijheid. Gaat u naar een zorgverlener waarmee geen contract is afgesloten, dan moet u vaak de rekening voorschieten. Deze kunt u later bij de zorgverzekeraar declareren.
Bij een zuivere restitutiepolis bent u volledig vrij om uw eigen zorgverlener te kiezen. Het is wel mogelijk dat u de rekening moet voorschieten en daarna moet declareren bij de zorgverzekeraar.
Als uw zorgverzekeraar met zorgaanbieders afspraken heeft gemaakt over de betaling, hoeft u niets voor te schieten. De zorgverzekeraar vergoedt de kosten van zorg, tenzij het tarief excessief hoog is.
De restitutiepolis is duurder dan de naturapolis.
Voordelen van een naturapolis:
– U hoeft geen rekening voor te schieten omdat uw zorgverlener de factuur rechtstreeks verstuurd naar uw verzekering.
– De maandpremie ligt vaak lager dan bij een restitutiepolis.
– Een snellere en betere zorgverlening doordat de zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt met de zorgverleners..
Nadeel van een naturapolis:
– Als de zorgverlener geen contract heeft met de zorgverzekeraar bestaat de kans dat de zorg niet volledig wordt vergoed en u zelf moet bijbetalen. De hoogte van de vergoeding hangt af van de zorgverzekering die gekozen is.
Word ik altijd geaccepteerd voor een basisverzekering en een aanvullende verzekering?
Dankzij de Zorgverzekeringswet zijn zorgverzekeraars verplicht iedereen te accepteren voor de basisverzekering. Hierin mag nooit een onderscheid worden gemaakt.
Een verzekeraar is niet verplicht een verzekerde te accepteren voor een aanvullende verzekering. Een aantal zorgverzekeraars past een medische selectie toe. Dit houdt in dat een verzekerde bij het aanvragen van de aanvullende verzekering een vragenlijst moet invullen of bij een tandartsverzekering een verklaring van de tandarts moet afgeven.
De zorgverzekeraar besluit vervolgens of de verzekerde voor de aanvullende verzekering wordt geaccepteerd of afgewezen.

Dekkingen

Hoe zit het met medische zorg in het buitenland?
Als u ziek wordt in het buitenland of daar een ongeluk krijgt, kan het zijn dat u medische hulp nodig heeft. Dit valt onder spoedeisende hulp in het buitenland en wordt vergoed vanuit de basisverzekering tegen het maximaal in Nederland geldende tarief. Bent u met regelmaat in het buitenland? Overweeg dan om een aanvullende verzekering te nemen. Zo wordt u niet geconfronteerd met een forse rekening als de medische kosten in het buitenland hoger liggen. <br>Misschien ondergaat u bewust een medische behandeling in het buitenland vanwege een kortere wachtlijst, een specialistische behandeling of een andere reden. Dit is een geplande medische ingreep in het buitenland. Een dergelijke ingreep moet u aanvragen bij de zorgverzekeraar. Ondergaat u de behandeling bij een gecontracteerde zorgverlener in het buitenland, dan hoeft dit niet. Wanneer u geen toestemming van uw zorgverzekeraar nodig heeft, is het toch verstandig bij uw verzekeraar te controleren of de behandeling vergoed wordt. U kunt dan ook meteen nagaan of dit gedaan wordt vanuit de basis- of aanvullende verzekering.
Ik heb een ander geneesmiddel gekregen dan is voorgeschreven. Hoe kan dit?
Het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) heeft een lijst gemaakt van verschillende geneesmiddelen met dezelfde werking. De werkzame stof van het geneesmiddel kan verschillend zijn, maar het effect is hetzelfde. De zorgverzekeraar bepaalt welk geneesmiddel er vergoed wordt. Het kan dus vaker voorkomen dat u bij de apotheek een ander geneesmiddel krijgt dan is voorgeschreven. Dit geneesmiddel zou dan wel dezelfde werking moeten hebben en hoogstwaarschijnlijk goedkoper dan het geneesmiddel dat u is voorgeschreven.
Is orthodontie gedekt?
Een zeer ernstige groei- of ontwikkelingsstoornis van de mond of het gebit wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Gemiddeld kost een beugel € 2.500 en een behandeling duurt ongeveer twee jaar. Omdat een beugel niet uit de basisverzekering wordt vergoed, is het verstandig om een aanvullende verzekering af te sluiten. Een aanvullende verzekering is vaak goedkoper dan de kosten voor de orthodontist. Het is verstandig om zorgverzekeraars goed met elkaar te vergelijken aangezien sommige zorgverzekeraars een wachttijd van een half jaar tot een jaar hanteren voordat u orthodontiekosten in rekening mag brengen. Bent u 18 jaar of ouder? De vergoeding voor personen van 18 jaar en ouder gebeurd alleen met een aanvullende verzekering. U dient er rekening mee te houden dat deze vergoeding een stuk lager ligt dan de vergoeding bij personen onder de 18 jaar. Het gevolg is dan ook dat u meer geld bij moet betalen. Zorgverzekeringen hanteren in sommige gevallen ook bij volwassen een wachttijd.
Wat is een aanvullende zorgverzekering?
Een aanvullende zorgverzekering is een verzekering die een aanvulling geeft op de basisverzekering. Zorgverzekeraars bieden u verschillende aanvullende dekkingen aan. Hoe hoger de dekking is, hoe meer premie u betaalt. De dekking en premie van aanvullende zorg verzekeringen kunnen veel verschillen. Door de verschillende (aanvullende) zorgverzekeringen te vergelijken ziet u snel welke zorgverzekering aansluit bij uw dekkingswensen en welke premie daarbij hoort.
Wat is er gedekt bij een tandartsverzekering?
Onder de dekking van een basisverzekering vallen enkele tandheelkundige behandelingen. De meeste tandartsbehandelingen worden bij personen onder de 18 jaar zonder aanvullende verzekering vergoed. Indien u ouder bent dan 18 jaar worden veel tandheelkundige behandelingen niet vergoed vanuit de basisverzekering. Bij de meeste zorgverzekeringen is het daarom mogelijk een tandartsverzekering af te sluiten als aanvulling op de basisverzekering. Hoe hoger de dekking, hoe meer premie u betaalt.
Welke geneesmiddelen zijn gedekt?
Over het algemeen worden geneesmiddelen vergoed vanuit de basisverzekering. In het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) is vastgelegd of u voor een geneesmiddel moet bijbetalen. Sommige geneesmiddelen worden alleen vergoed onder bepaalde voorwaarden. Ook dit is opgenomen in het GVS. Sommige geneesmiddelen worden vergoed vanuit een aanvullende verzekering. Het kan zijn dat u hierbij een eigen bijdrage moet betalen. Op de website medicijnkosten.nl van het CAK kunt u actuele informatie vinden over geneesmiddelen. Voor meer informatie kunt u terecht bij FindiPlus of zorgverzekeraar.
Wordt fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering?
Bij verzekerden van 18 jaar of ouder wordt fysiotherapie in principe niet vergoed vanuit de basisverzekering. Bij verzekerden onder de 18 jaar worden er maximaal negen behandelingen per jaar vanuit de basisverzekering vergoed. Is de verzekerde onder de 18 jaar na deze behandelingen nog niet hersteld, dan worden de volgende negen behandelingen ook vergoed door de zorgverzekeraar. Voor de fysiotherapeut heeft u geen verwijzing van de huisarts nodig. Het is wel verstandig om van te voren na te gaan of de fysiotherapeut van uw voorkeur een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Zo voorkomt u dat u de behandeling(en) achteraf niet vergoed krijgt. Bij chronische aandoeningen gelden er andere regels. Heeft u een chronische aandoening en bent u nog geen 18 jaar? Dan wordt fysiotherapie gewoonlijk vergoed vanuit de basisverzekering en is een aanvullende verzekering niet nodig. Bent u 18 jaar of ouder? Dan moet u de eerste twintig behandelingen zelf betalen. De behandelingen hierna worden vergoed vanuit de basisverzekering.