Helaas valt de netto AOV-uitkering vaak vies tegen.

doorFindiPlus

Helaas valt de netto AOV-uitkering vaak vies tegen.

Veel ondernemers hebben geen flauw idee… Ze denken dat het bedrag op de polis netto is of dat er maar weinig afgaat. Het is daarom belangrijk om vanuit de gewenste netto uitkering het bruto verzekerde bedrag te bepalen en om deze vertaling bij ieder onderhoudsgesprek te vermelden. De belastingtarieven wijzigen immers jaarlijks en ondernemers vergeten het snel. Je kunt voor omrekeningen van bruto naar netto websites gebruiken. Check bij het gebruik wel de uitgangspunten zoals soort inkomen, geboortedatum, loonheffingskorting en Zvw inhouding.

Wat je schoon in ’t handje overhoudt van winst, loon of een uitkering verschilt daarom nogal.

40.000 euro bruto winst per jaar betekent 34.782 euro netto (zonder startersaftrek);
40.000 euro bruto loon levert netto 32.144 euro op (bij een DGA 29.972 euro vanwege de Zvw-bijdrage);
van 40.000 euro bruto AOV-uitkering hou je netto niet meer dan 25.070 euro over.

Bij al deze berekeningen zijn overige aftrekposten (zoals hypotheekrente) en werkgeversinhoudingen (pensioen, etcetera) buiten beschouwing gelaten.

Inkomen uit arbeid – mits lager dan 115.295 euro (2023) – wordt daarom beloond met arbeidskorting zodat je minder belasting betaalt. Een IB-ondernemer pro-fiteert tevens van ondernemersaftrek en MKB-winstvrijstel ling waardoor niet de volledige winst wordt belast. Deze voordelen gelden niet voor AOV-uitkeringen. Bovendien moeten verzekeraars de inkomens-afhankelijke Zvw-bijdrage op de uitkering inhouden.

‘De netto AOV-uitkering valt vaak vies tegen’

Bron: VVP