Kabinet: Geen verzekering overstroming grote rivieren.

doorFindiPlus

Kabinet: Geen verzekering overstroming grote rivieren.

Het kabinet heeft besloten om schade door overstromingen van primaire keringen, zoals grote rivieren, meren of de zee, niet te verzekeren via een publiek-private verzekering. In een Kamerbrief geeft het kabinet aan dat de nadelen van een dergelijke verzekeringsconstructie zwaarder wegen dan de voordelen. Het kabinet ziet echter wel een mogelijke rol voor verzekeraars bij de schadeafhandeling via een één-loketfunctie.

Het Verbond van Verzekeraars had graag de publiek-private verzekeringsoplossing verder verkend, maar ziet zeker kansen in de één-loket-benadering. Hierbij wordt de eigen verzekeraar het eerste aanspreekpunt voor de consument. Ervaren medewerkers van de verzekeraar handelen de overstromingsschade af vanuit één loket, volgens vaste werkafspraken en op een manier die voor de burger begrijpelijk is.
Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) gaat samen met de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Financiën en het Verbond van Verzekeraars een verdere verkenning uitvoeren naar de vorm en reikwijdte van de samenwerking met verzekeraars vanuit de één-loketgedachte. Ook worden de juridische (inclusief privacytechnische) overwegingen en de financiële en organisatorische randvoorwaarden onder de loep genomen. Verder wordt onderzoek gedaan naar de kritische succesfactoren, risico’s en meerwaarde voor gedupeerden.
De resultaten van deze verkenning worden verwacht in het eerste kwartaal van 2025.