Regelgeving

De wet stelt hoge eisen aan financiële dienstverleners op het gebied van

  • betrouwbaarheid en integriteit;
  • deskundigheid en vakbekwaamheid;
  • financiële zekerheid;
  • beheerst beloningsbeleid;
  • adequate en integere bedrijfsvoering;
  • klachtenprocedure;
  • transparantie en zorgplicht.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) controleert of marktpartijen, dus ook verzekeringsadviseurs, voldoen aan de wettelijke eisen.

Een verzekeringsadviseur heeft een vergunning nodig van de AFM om te mogen bemiddelen en/of te adviseren in de financiële producten.

Zie ook onze Dienstenwijzer