Thema – Rieten daken

Zijn rieten daken nog verzekerbaar?

Er zijn steeds meer verzekeraars die woningen met een rieten kap niet meer kunnen of willen verzekeren.

Per geval bekeken

In principe worden alle woningen met een rieten kap per geval beoordeeld. Traditioneel riet met een open dakconstructie is alleen nog maar bij een enkele maatschappij te verzekeren. Traditioneel riet met een gesloten dakconstructie idem wanneer er aanvullende brandwerende maatregelen zijn getroffen. Woningen met een geschroefd rieten dak kunnen wel bij meerdere maatschappijen ondergebracht worden.

Waar letten zij op?

De volgende punten zijn voor ons belangrijk om tot een goede beoordeling te komen:

– Is er sprake van traditioneel riet, geschroefd riet of kunstriet?
– Is er sprake van een open of een gesloten constructie?
– Is het riet geïmpregneerd of niet geïmpregneerd?
– Is er sprake van een brandwerende beplating of niet-brandwerende beplating?
– Is er sprake van een rookkanaal (open haard) met vonkenvanger?
– Is er een bliksemafleider?
– Zijn er goedgekeurde blusmiddelen aanwezig?
– Zijn er brandmelders met doorschakeling?

Heeft u een helder antwoord op deze vragen, dan kunnen wij u sneller van dienst zijn.