Thema – Zorgverzekering 2020

Wijzigingen zorgverzekering basis 2020

Premies en eigen risico

 • De overheid verwachtte een premiestijging van gemiddeld € 37 en dat is 2,7%;
 • De werkelijke verhoging die de zorgverzekeraars toepassen is echter gemiddeld hoger dan de overheid verwacht;
 • Het basis eigen risico blijft € 385 per persoon per jaar.

Nieuw

 • De maximale collectiviteitskorting op de Basisverzekering wordt verlaagd van 10% naar 5%. Voor korting op aanvullende verzekeringen geldt geen maximum. In Nederland is 2/3 collectief verzekerd. 
 • In 2020 betaalt u geen eigen risico meer als u een stoppen-met-rokenprogramma volgt. Neem daarvoor contact op met uw huisarts.

Ook de zorgtoeslag stijgt

Mensen met een lager inkomen ontvangen volgend jaar meer zorgtoeslag. Dit is een gevolg van de verwachte premiestijging en de verlaging van de collectieve korting.

 • Alleenstaanden: + € 67
 • Meerpersoonshuishoudens: + € 95

Dekkingen

 • Nieuw in basisverzekering medicatie tegen longkanker: geneesmiddelen Durvalumab en Abemacicilib. 
 • Nieuw middel tegen ms: het middel Fampyra voor patiënten met multiple Sclerose.  
 • Krijgt u in 2020 een behandeling bij een ziekenhuis, dan kunt u in plaats van reiskosten, logeerkosten vergoed krijgen van maximaal € 75 per nacht. Voorwaarde is dat u niet opgenomen wordt in het ziekenhuis en dat de behandeling minimaal 3 aaneengesloten dagen duurt. 
 • Eerstelijnszorg door specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten wordt vergoed. Dit geldt overigens al vanaf 1 september 2019.

De minister van Medische zorg gaat in 2020 en de verdere toekomst vaker onderhandelen over de prijs van geneesmiddelen. Medicijnen die te duur zijn en te weinig doeltreffend, worden niet opgenomen in het basispakket.

Inkomensafhankelijke bijdrage

Naast de premie voor de zorgverzekering worden de zorg voor een groot deel betaald uit de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz). Bij werknemers worden deze bijdragen door de werkgever ingehouden. Werkgevers en ZZP’ers betalen de inkomensafhankelijke bijdragen achteraf bij hun belastingaangifte. In 2020 gaan de meeste inkomensafhankelijke bijdragen licht omlaag:

Inkomensafhankelijke
bijdrage
Bijdrage in 2019            Bijdrage in 2020       
Zvw: werknemers6,95%6,70%
Wlz: werkgevers9,65%9,65%
Zvw: werknemers5,70%5,45%
Wlz: werkgevers9,65%9,65%

Het maximum inkomen waarover de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw wordt berekend, is nog niet bekend voor 2020.

Belangrijke datums

 • 17 september 2019 (Prinsjesdag): de wijzigingen in de basisverzekering en het eigen risico zijn bekend. 
 • 12 november 2019: uiterste datum waarop zorgverzekeraars hun nieuwe zorgpremie en vergoedingen bekend maken. 
 • 31 december 2019: laatste mogelijkheid om uw oude zorgverzekering op te zeggen. 
 • 31 januari 2020: laatste dag voor het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering.

Vergelijken en kiezen

Klik hier voor een vergelijking.