Thema – Zorgverzekering 2022

Zorgpremie in 2022

Ieder jaar wordt op Prinsjesdag de nominale premie bekendgemaakt. De nominale premie is een indicatie. Vervolgens bepalen de zorgverzekeraars zelf de uiteindelijke premie voor het nieuwe jaar.

De laatste jaren is de gemiddelde zorgpremie gestegen. De nominale premie voor 2022 is € 1.509. Dit is een stijging van € 31 in vergelijking met vorig jaar. Overzicht zorgpremies 2022 / 2021

Wat verandert er aan de basisverzekering in 2022?

Een basisverzekering is verplicht voor iedereen die in Nederland woont en/of werkt. Zo’n verzekering vergoedt de belangrijkste zorg, zoals voor het ziekenhuis en de huisarts. Ieder jaar bepaalt de overheid opnieuw de inhoud van de basisverzekering. Vaak verandert er wel iets. Zo worden er bijvoorbeeld nieuwe geneesmiddelen toegevoegd of juist geschrapt.

Niet-effectieve zorg uit basispakket

Zorginstituut Nederland controleert de zorg uit de basisverzekering. Is er onvoldoende wetenschappelijk bewijs? Dan verdwijnt de zorg uit het basispakket. 

De uitbreiding van de basisverzekering voor herstelzorg na corona blijft in elk geval tot augustus 2022 in stand. Mensen met een ernstige vorm van corona kunnen gebruikmaken van:

 • ​maximaal 50 behandelingen fysiotherapie 
 • maximaal 10 uur extra ergotherapie 
 • maximaal 7 uur extra dieetadvisering 
 • logopedie (zonder limiet)

Elektriciteitskosten mechanische ademhalingsondersteuning thuis

Volgend jaar kunnen de kosten gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar. 

Anticonceptie vanaf 21 jaar niet in basispakket

Er is veel actie gevoerd om anticonceptie vanaf 21 jaar aan de basisverzekering toe te voegen. Maar anticonceptie vanaf 21 jaar valt ook in 2022 niet onder het basispakket. 

​Migraine-medicijnen

Het Zorginstituut heeft de overheid geadviseerd om drie medicijnen aan het basispakket toe te voegen. Het gaat om zogenaamde GRP-remmers. Erenumab, fremanezumab en galcanezumab zijn speciaal ontwikkeld om migraine te voorkomen. U krijgt de kosten dan vergoed als u aan de voorwaarden voldoet. 

Wat gebeurt er in 2022 met het eigen risico?

Op dit moment staat het eigen risico nog vast. Tot en met 2021 betaalt u maximaal 385 euro voor zorg uit de basisverzekering. Tenzij u het bedrag vrijwillig verhoogt in ruil voor korting op de maandpremie. U kunt het eigen risico verhogen tot 885 euro. 

In 2022 blijft de hoogte van het eigen risico gelijk. Een meerderheid van de Tweede Kamer is het namelijk eens met het voorstel om het verplichte eigen risico voor 2022 te laten staan op 385 euro.

Wat verandert er in 2022 aan de aanvullende verzekering?

De laatste jaren werd de inhoud van aanvullende verzekeringen ingeperkt. Bijvoorbeeld als het gaat om de vergoeding van tandartskosten, orthodontie en fysiotherapie. Ook in 2022 zijn er verschillende aanvullende pakketten die minder vergoeden of meer gaan kosten. 

Wat gebeurt er met de collectieve zorgverzekering?

Dit jaar mogen verzekeraars maximaal 5% korting geven op de basisverzekering. In 2023 zal de korting voor de collectieve zorgverzekering helemaal verdwijnen. Dat komt omdat een gemiddelde collectieve zorgverzekering (met korting) vaak duurder is dan een gemiddelde individuele zorgverzekering (zonder korting).

Hoe zit het met de zorgtoeslag in 2022?

In november, als alle zorgpremies bekend zijn, stelt de Belastingdienst de zorgtoeslag vast. Stijgt de zorgpremie? Dan wordt de zorgtoeslag waarschijnlijk ook hoger. Bent u benieuwd of u recht hebt op zorgtoeslag? Dan kunt u dat berekenen op de website van de Belastingdienst.

Wat zijn belangrijke data voor je zorgverzekering 2022?

Er zijn een aantal data die belangrijk zijn voor uw zorgverzekering 2022. Een overzicht:

21 september 2021 

Op Prinsjesdag, de derde dinsdag van september, worden de financiële plannen voor 2022 bekendgemaakt. Voor je zorgverzekering betekent dit dat er meer duidelijk wordt over het eigen risico, de zorgpremie, zorgtoeslag en inkomensafhankelijke bijdrage.

Tussen half september en 12 november 2021 

Op 12 november hebben alle zorgverzekeraars hun nieuwe premie voor 2022 bekendgemaakt. U kunt nu zorgverzekeringen vergelijken en overstappen voor 2022.

31 december 2021 

De laatste dag van het jaar is ook de laatste dag om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Kiest u een nieuwe zorgverzekering? Dan wordt uw huidige zorgverzekering automatisch opgezegd. Wilt u later overstappen, tot uiterlijk 31 januari? Dan moet u zelf uw oude zorgverzekering voor 1 januari opzeggen.

31 januari 2022 

Heeft u zelf uw huidige zorgverzekering voor 1 januari 2022 stopgezet? Dan mag u tot en met 31 januari 2022 een nieuwe zorgverzekering afsluiten. Die verzekering gaat dan met terugwerkende kracht in.

 

 

_________________________________________________________________________________________________

Hieronder treft u ook nog de wijzigingen aan voor de
zorgverzekering basis 2021

 

Zorgverzekering 2021

Jaarlijks zijn er op zorggebied kleine aanpassingen binnen de vergoedingen vanuit de basisverzekering. Sommige dingen blijven hetzelfde, zoals het verplicht eigen risico. Hier vind u meer informatie van de Rijksoverheid over wijzigingen in de basisverzekering.

Kosten van de zorgverzekering

Het verplicht eigen risico in 2021

Ook in 2021 blijft het verplicht eigen risico €385,- per jaar. In het regeerakkoord is namelijk afgesproken dat het verplicht eigen risico gelijk blijft tijdens de gehele regeerperiode. Dit eigen risico geldt voor iedereen vanaf 18 jaar en alleen voor zorg vanuit de basisverzekering. Voor sommige vormen van zorg geldt het eigen risico niet.

Eigen bijdragen in 2021

Wijzigingen in de eigen bijdragen in 2021 zijn nog niet bekend. Zodra deze wijzigingen bekend zijn, kunt u ze hier vinden.

Uw aanvullende verzekering en premie in 2021

Nu de regering haar wijzigingen bekend heeft gemaakt, kijken wij wat hiervan de gevolgen zijn voor onze aanvullende (tandarts)verzekeringen en de premies voor komend jaar. Uiterlijk 12 november ontvangt u een verlengingsvoorstel voor uw zorgverzekering 2021 van uw zorgverzekeraar.

 

Wijzigingen in de basisverzekering

De wijzigingen in de basisverzekering voor 2021 zijn bekend. U vindt ze in het overzicht hieronder.

 

Vergoeding dagbehandeling in groepsverband

Vanaf 2021 vergoedt de basisverzekering de dagbehandeling in groepsverband van ouderen met multi-problematiek, mensen met een niet-aangeboren hersenafwijking en mensen met een verstandelijke beperking. Tot die tijd is daar een subsidieregeling voor.

  Vergoeding Geldt het eigen risico
2020 Vergoeding vanuit een subsidieregeling N.v.t.
2021 Vergoeding uit de basisverzekering Ja
 

Uitbreiding zittend ziekenvervoer

Voor dezelfde 3 groepen als hierboven wordt vanaf 1 januari 2021 ook zittend ziekenvervoer naar de dagbehandeling vergoed.

  Vergoeding Geldt het eigen risico
2020 Geen vergoeding N.v.t.
2021 Vergoeding vanuit de basisverzekering Ja
 

Extra oefentherapie bij COPD

Een deel van de mensen met COPD die in klasse B-GOLD vallen, krijgt vanaf 2021 meer behandelingen voor oefentherapie vergoed. Daarvoor wordt de klasse gesplitst in delen B1 en B2. De ruimere vergoeding geldt voor klasse B2. Uw behandelend arts bepaalt in welke klasse u valt.

  Vergoeding Geldt het eigen risico
2020 Vergoeding klasse B-GOLD: 1e behandeljaar 27 behandelingen. Vanaf het 2e behandeljaar 3 behandelingen per 12 maanden. Ja
2021 Vergoeding klasse B1: 1e behandeljaar 27 behandelingen. Vanaf het 2e behandeljaar 3 behandelingen per 12 maanden. Ja
2021 Vergoeding klasse B2: 1e behandeljaar 70 behandelingen. Vanaf 2e behandeljaar 52 behandelingen per 12 maanden. Ja
 

Eigen risico voor donoren

In 2020 vallen de kosten van nacontroles bij een nier- of levertransplantatie niet onder het eigen risico. Vanaf 1 januari 2021 geldt dat voor alle zorg die nodig is als gevolg van deze donatie.

  Vergoeding Geldt het eigen risico
2020 Nacontroles na donatie. Nee
2020 Overige zorg als gevolg van donatie. Ja
2021 Nacontroles na donatie. Nee
2021 Overige zorg als gevolg van donatie. Nee
 

Voorwaardelijke zorg COVID-19

Ieder jaar voegt de minister een aantal nieuwe behandelingen toe aan de basisverzekering. Of de vergoedingen van nieuwe behandelingen definitief in het basispakket blijven, wordt later besloten.

Op 18 juli is eerstelijns paramedische herstelzorg voor patiënten die ernstige COVID-19 hebben doorgemaakt, (tijdelijk) aan de vergoedingen van de basisverzekering toegevoegd. Dit geldt voor patiënten die al COVID-19 hebben doorgemaakt, maar ook voor patiënten die in het komende jaar deze herstelzorg als gevolg van COVID-19 nodig hebben.


Vergoeding medicijnen

Op het gebied van medicijnen gelden de volgende uitbreidingen:

Vanaf 16 april 2020 vergoedt de basisverzekering het medicijn olaparib (merk Lynparza) tegen eierstokkanker. Vanaf 1 mei 2020 is ook het medicijn axicabtagene ciloleucel (merk Yescarta) tegen lymfeklierkanker opgenomen in het basispakket. Ook in 2021 worden beide medicijnen vergoed vanuit de basisverzekering.

Op alle medicijnen is het eigen risico van toepassing.

 

Zorgtoeslag

De Belastingdienst maakt de hoogte van de zorgtoeslag voor 2021 aan het eind van 2020 bekend. Meer weten over de hoogte van de zorgtoeslag of hoe hoog deze in 2021 zal zijn? Bekijk dan de site van de Belastingdienst.

 

De plannen zijn nog niet definitief

De plannen van de regering moeten nog door de Tweede en de Eerste Kamer goedgekeurd worden. Er kunnen daardoor nog wat wijzigen. Wilt u meer informatie over de wijzigingen in de basisverzekering? Kijk dan op de site van de Rijksoverheid.

 


Hieronder treft u ook nog de wijzigingen aan voor de
zorgverzekering basis 2020

Premies en eigen risico

 • De overheid verwachtte een premiestijging van gemiddeld € 37 en dat is 2,7%;
 • De werkelijke verhoging die de zorgverzekeraars toepassen is echter gemiddeld hoger dan de overheid verwacht;
 • Het basis eigen risico blijft € 385 per persoon per jaar.

Nieuw

 • De maximale collectiviteitskorting op de Basisverzekering wordt verlaagd van 10% naar 5%. Voor korting op aanvullende verzekeringen geldt geen maximum. In Nederland is 2/3 collectief verzekerd. 
 • In 2020 betaalt u geen eigen risico meer als u een stoppen-met-rokenprogramma volgt. Neem daarvoor contact op met uw huisarts.

Ook de zorgtoeslag stijgt

Mensen met een lager inkomen ontvangen volgend jaar meer zorgtoeslag. Dit is een gevolg van de verwachte premiestijging en de verlaging van de collectieve korting.

 • Alleenstaanden: + € 67
 • Meerpersoonshuishoudens: + € 95

Dekkingen

 • Nieuw in basisverzekering medicatie tegen longkanker: geneesmiddelen Durvalumab en Abemacicilib. 
 • Nieuw middel tegen ms: het middel Fampyra voor patiënten met multiple Sclerose.  
 • Krijgt u in 2020 een behandeling bij een ziekenhuis, dan kunt u in plaats van reiskosten, logeerkosten vergoed krijgen van maximaal € 75 per nacht. Voorwaarde is dat u niet opgenomen wordt in het ziekenhuis en dat de behandeling minimaal 3 aaneengesloten dagen duurt. 
 • Eerstelijnszorg door specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten wordt vergoed. Dit geldt overigens al vanaf 1 september 2019.

De minister van Medische zorg gaat in 2020 en de verdere toekomst vaker onderhandelen over de prijs van geneesmiddelen. Medicijnen die te duur zijn en te weinig doeltreffend, worden niet opgenomen in het basispakket.

Inkomensafhankelijke bijdrage

Naast de premie voor de zorgverzekering worden de zorg voor een groot deel betaald uit de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz). Bij werknemers worden deze bijdragen door de werkgever ingehouden. Werkgevers en ZZP’ers betalen de inkomensafhankelijke bijdragen achteraf bij hun belastingaangifte. In 2020 gaan de meeste inkomensafhankelijke bijdragen licht omlaag:

Inkomensafhankelijke
bijdrage
  Bijdrage in 2019            Bijdrage in 2020       
Zvw: werknemers   6,95% 6,70%
Wlz: werkgevers   9,65% 9,65%
Zvw: werknemers   5,70% 5,45%
Wlz: werkgevers   9,65% 9,65%

Het maximum inkomen waarover de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw wordt berekend, is nog niet bekend voor 2020.

Belangrijke datums

 • 17 september 2019 (Prinsjesdag): de wijzigingen in de basisverzekering en het eigen risico zijn bekend. 
 • 12 november 2019: uiterste datum waarop zorgverzekeraars hun nieuwe zorgpremie en vergoedingen bekend maken. 
 • 31 december 2019: laatste mogelijkheid om uw oude zorgverzekering op te zeggen. 
 • 31 januari 2020: laatste dag voor het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering.