Thema – Zorgverzekering 2024

Zorgpremie 2024 wordt duurder

 Zie zorgpremies van 2024.

 

Eigen risico 2024 blijft gelijk

Begin 2023 werd al aangekondigd dat het eigen risico gelijk blijft. Dat betekent dat het verplicht eigen risico ook in 2024 voor iedereen 385 euro is.

Vergoedingen basisverzekering 2024

De premie van de basisverzekering stijgt in 2024, maar de inhoud van het basispakket blijft grotendeels hetzelfde. Er zijn echter enkele kleine wijzigingen:

  • Oefentherapie voor valpreventie: Senioren hebben een verhoogd risico op verwondingen door vallen. Speciale oefentherapie kan dit risico verminderen en daarom komt valpreventie in het basispakket.
  • Uitgebreidere kraamzorg: De vergoeding voor kraamzorg was al opgenomen in de basisverzekering, met een duur van minimaal 24 tot maximaal 80 uur en tot maximaal 10 dagen na de geboorte. Vanaf 1 januari 2024 wordt deze periode verlengd naar zes weken. De eigen bijdrage per uur blijft gelden.
  • Zorg voor herstel van Long Covid: Hoewel de pandemie voorbij is, ervaren mensen nog steeds klachten van Long Covid. Om hen te ondersteunen, wordt deze herstelzorg verlengd tot 1 januari 2025.
  • Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI): Ook kinderen tot 18 jaar met obesitas of overgewicht krijgen vanaf 2024 GLI vergoed vanuit de zorgverzekering.

Deze veranderingen aan het basispakket in 2024 kunnen impact hebben op uw zorgverzekering en de zorg die u ontvangt. Houd deze aanpassingen dus in gedachten bij het plannen van uw zorgbehoeften voor het komende jaar.

Zorgtoeslag in 2024 lager

De zorgtoeslag voor de laagste inkomens daalt. Dit jaar was de zorgtoeslag maximaal 154 euro vanwege een verhoging door de inflatie. Deze verhoging wordt teruggedraaid. In 2024 kunt u maximaal 127 euro per maand krijgen aan zorgtoeslag.

Belangrijke data voor je zorgverzekering in 2024

  • 31 december 2023: Dit is de laatste dag waarop u kunt overstappen voor 2023 en waarna de oude zorgverzekering wordt opgezegd door de nieuwe verzekeraar.
  • 31 januari 2024: Hebt u uiterlijk 31 december 2023 uw oude zorgverzekering opgezegd? Dan is dit de laatste dag waarop u een nieuwe zorgverzekering kunt afsluiten voor 2024. Uw nieuwe zorgverzekering gaat dan met terugwerkende kracht in per 1 januari.

 

 

 

Hieronder treft u nog de wijzigingen aan voor de
zorgverzekering basis 2023

Zorgpremie basisverzekering

Met de huidige inflatie wordt alles duurder. Dat geldt ook voor de zorgpremie: deze is weer flink gestegen. Bijvoorbeeld vanwege hogere zorg- en salariskosten. 

De zorgpremie is het bedrag dat u betaalt aan de zorgverzekeraar om verzekerd te zijn. De inhoud van de basisverzekering is bij alle verzekeraars over het algemeen gelijk. Maar de hoogte van de premie voor een basisverzekering kan behoorlijk verschillen.

Zorgtoeslag

Zorgtoeslag is een bijdrage in kosten voor de zorgverzekering. De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van uw inkomen.

De premiestijging wordt voor lagere inkomens gecompenseerd door stijging van de zorgtoeslag. Met Prinsjesdag is bekend geworden dat de zorgtoeslag stijgt met maximaal €514 voor eenpersoonshuishoudens en met €613 voor meerpersoonshuishoudens. Dit is meer dan de stijging van de premie en is eenmalig ter compensatie van het verlies aan koopkracht. De zorgtoeslag wordt op jaarbasis maximaal €1850 voor eenpersoonshuishoudens en €3166 voor meerpersoonshuishoudens.

Eigen risico

Het eigen risico is het bedrag dat u aan zorgkosten uit de basisverzekering betaalt voordat de zorgverzekeraar overgaat tot vergoeding. Het eigen risico wordt bij vrijwel alle zorgkosten uit de basisverzekering aangesproken. Uitzonderingen hierop zijn bijvoorbeeld zorg voor kinderen tot en met 18 jaar en zorg door de huisarts.

Het verplichte eigen risico in 2023 is €385, net als de afgelopen jaren. In 2016 steeg het eigen risico voor het laatst: van €375 naar €385.

Korting collectieve zorgverzekering verdwijnt

In 2023 is er geen collectiviteitskorting meer op de basisverzekering. Nu is dat nog maximaal 5%. Voor mensen met een collectieve zorgverzekering, gaat de premies dus (extra) omhoog.

Bijna 2 op de 3 Nederlanders heeft een collectieve zorgverzekering. Een belangrijk voordeel daarvan verdwijnt nu. Verzekeraars mogen vanaf 2023 geen korting meer geven op de basisverzekering.  

Collectieve zorgverzekeringen mogen wel blijven bestaan, maar mogen dan alleen nog korting geven op de aanvullende zorgverzekering.

Uitbreiding basispakket zorgverzekering

De inhoud van de basisverzekering voor de zorg is bij alle verzekeraars over het algemeen gelijk. Voor 2023 zijn er enkele uitbreidingen van het basispakket.

Regeling paramedische herstelzorg coronapatiënten verlengd

De regeling over vergoeding van paramedische herstelzorg voor coronapatiënten zal een jaar doorlopen. De regeling zou aflopen op 1 augustus 2022, maar is verlengd tot 1 augustus 2023. Nieuw is de voorwaarde dat patiënten bereid zijn mee te doen aan een onderzoek naar het effect van de herstelzorg.

Deze regeling geldt voor patiënten die na hun herstel van COVID-19 ernstige klachten ervaren. Zij kunnen vanuit de basisverzekering vergoeding voor paramedische zorg krijgen. Denk daarbij aan fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie en diëtetiek.

Vitamine D verdwijnt uit het basispakket

Per 1 januari 2023 verdwijnt de vergoeding van vitamine D via de zorgverzekering. Dit betekent dat iedereen nu zelf de kosten van vitamine D moet betalen. Alfacalcidol, calcitriol en dihydrotachysterol zijn vormen van vitamine D die wel vergoed blijven. Zij zijn geregistreerd voor andere aandoeningen dan een vitamine D-tekort. 

Verandering screening ongeboren kind

De combinatietest, een bloedtest en nekplooimeting van het ongeboren kind, wordt niet langer vergoed. In plaats daarvan komt de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) bij medische indicatie per 1 januari 2023 in het basispakket. Hiervoor geldt geen eigen risico. Zonder medische indicatie kunt u ook de test laten uitvoeren. Per 1 april 2023 verdwijnt de eigen bijdrage van €175.

Immunotherapie bij zeldzame kankervorm 

Bij een zeldzame kankertumor van het type DMMR of MSI wordt het medicijn nivolumab toegediend in de vorm van immunotherapie. Dit was eerst niet verzekerd. Nu blijkt dat bij 40% van de gevallen dit effectief blijkt. Daarom is deze behandeling sinds juli 2022 toegevoegd aan de basisverzekering.

Belangrijke data

31 december 2022

De uiterste datum voor het opzeggen van uw zorgverzekering.

31 januari 2023

De uiterste datum voor het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering, als u de oude uiterlijk 31 december hebt stopgezet. Uw zorgverzekering gaat dan met terugwerkende kracht in op 1 januari.

 

Hieronder treft u ook nog de wijzigingen aan voor de
zorgverzekering basis 2022

Zorgpremie in 2022

Ieder jaar wordt op Prinsjesdag de nominale premie bekendgemaakt. De nominale premie is een indicatie. Vervolgens bepalen de zorgverzekeraars zelf de uiteindelijke premie voor het nieuwe jaar.

De laatste jaren is de gemiddelde zorgpremie gestegen. De nominale premie voor 2022 is € 1.509. Dit is een stijging van € 31 in vergelijking met vorig jaar. Overzicht zorgpremies 2022 / 2021

Wat verandert er aan de basisverzekering in 2022?

Een basisverzekering is verplicht voor iedereen die in Nederland woont en/of werkt. Zo’n verzekering vergoedt de belangrijkste zorg, zoals voor het ziekenhuis en de huisarts. Ieder jaar bepaalt de overheid opnieuw de inhoud van de basisverzekering. Vaak verandert er wel iets. Zo worden er bijvoorbeeld nieuwe geneesmiddelen toegevoegd of juist geschrapt.

Niet-effectieve zorg uit basispakket

Zorginstituut Nederland controleert de zorg uit de basisverzekering. Is er onvoldoende wetenschappelijk bewijs? Dan verdwijnt de zorg uit het basispakket. 

De uitbreiding van de basisverzekering voor herstelzorg na corona blijft in elk geval tot augustus 2022 in stand. Mensen met een ernstige vorm van corona kunnen gebruikmaken van:

  • ​maximaal 50 behandelingen fysiotherapie 
  • maximaal 10 uur extra ergotherapie 
  • maximaal 7 uur extra dieetadvisering 
  • logopedie (zonder limiet)

Elektriciteitskosten mechanische ademhalingsondersteuning thuis

Volgend jaar kunnen de kosten gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar. 

Anticonceptie vanaf 21 jaar niet in basispakket

Er is veel actie gevoerd om anticonceptie vanaf 21 jaar aan de basisverzekering toe te voegen. Maar anticonceptie vanaf 21 jaar valt ook in 2022 niet onder het basispakket. 

​Migraine-medicijnen

Het Zorginstituut heeft de overheid geadviseerd om drie medicijnen aan het basispakket toe te voegen. Het gaat om zogenaamde GRP-remmers. Erenumab, fremanezumab en galcanezumab zijn speciaal ontwikkeld om migraine te voorkomen. U krijgt de kosten dan vergoed als u aan de voorwaarden voldoet. 

Wat gebeurt er in 2022 met het eigen risico?

Op dit moment staat het eigen risico nog vast. Tot en met 2021 betaalt u maximaal 385 euro voor zorg uit de basisverzekering. Tenzij u het bedrag vrijwillig verhoogt in ruil voor korting op de maandpremie. U kunt het eigen risico verhogen tot 885 euro. 

In 2022 blijft de hoogte van het eigen risico gelijk. Een meerderheid van de Tweede Kamer is het namelijk eens met het voorstel om het verplichte eigen risico voor 2022 te laten staan op 385 euro.

Wat verandert er in 2022 aan de aanvullende verzekering?

De laatste jaren werd de inhoud van aanvullende verzekeringen ingeperkt. Bijvoorbeeld als het gaat om de vergoeding van tandartskosten, orthodontie en fysiotherapie. Ook in 2022 zijn er verschillende aanvullende pakketten die minder vergoeden of meer gaan kosten. 

Wat gebeurt er met de collectieve zorgverzekering?

Dit jaar mogen verzekeraars maximaal 5% korting geven op de basisverzekering. In 2023 zal de korting voor de collectieve zorgverzekering helemaal verdwijnen. Dat komt omdat een gemiddelde collectieve zorgverzekering (met korting) vaak duurder is dan een gemiddelde individuele zorgverzekering (zonder korting).

Hoe zit het met de zorgtoeslag in 2022?

In november, als alle zorgpremies bekend zijn, stelt de Belastingdienst de zorgtoeslag vast. Stijgt de zorgpremie? Dan wordt de zorgtoeslag waarschijnlijk ook hoger. Bent u benieuwd of u recht hebt op zorgtoeslag? Dan kunt u dat berekenen op de website van de Belastingdienst.

Wat zijn belangrijke data voor uw zorgverzekering 2022?

Er zijn een aantal data die belangrijk zijn voor uw zorgverzekering 2022. Een overzicht:

21 september 2021 

Op Prinsjesdag, de derde dinsdag van september, worden de financiële plannen voor 2022 bekendgemaakt. Voor je zorgverzekering betekent dit dat er meer duidelijk wordt over het eigen risico, de zorgpremie, zorgtoeslag en inkomensafhankelijke bijdrage.

Tussen half september en 12 november 2021 

Op 12 november hebben alle zorgverzekeraars hun nieuwe premie voor 2022 bekendgemaakt. U kunt nu zorgverzekeringen vergelijken en overstappen voor 2022.

31 december 2021 

De laatste dag van het jaar is ook de laatste dag om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Kiest u een nieuwe zorgverzekering? Dan wordt uw huidige zorgverzekering automatisch opgezegd. Wilt u later overstappen, tot uiterlijk 31 januari? Dan moet u zelf uw oude zorgverzekering voor 1 januari opzeggen.

31 januari 2022 

Heeft u zelf uw huidige zorgverzekering voor 1 januari 2022 stopgezet? Dan mag u tot en met 31 januari 2022 een nieuwe zorgverzekering afsluiten. Die verzekering gaat dan met terugwerkende kracht in.