Meer veiligheid voor praalwagens

Het carnavalsseizoen is weer volop aan de gang! Veel mensen zijn bezig met de bouw van een praalwagen om in februari mee te kunnen doen aan een of meerdere optochten. Al jaren verzekert de Vereende de praalwagens en de motorrijtuigen die de praalwagens voorttrekken op de WA-verzekering voor praalwagens.

Beheersing van de schadelast
Deugdelijke omheining:

Van belang is de omheining waarachter de personen op de praalwagen/platte kar staan. De omheining moet minimaal 1.20 meter hoog zijn. Ook moet deze deugdelijk zijn bevestigd aan de praalwagen of platte kar: zodanig dat deze niet breekt of doorbuigt wanneer de aanwezige personen er tegenaan leunen.
Op een hoogte van 60 centimeter gemeten vanaf de vloer van de praalwagen/platte kar moet ook een dwarsbalkconstructie zijn gemonteerd die voorkomt dat personen onder de omheining door kunnen klimmen of vallen.
Tijdens de rit in de optocht moeten de bestuurder en de zich op de praalwagen of platte kar bevindende personen zich houden aan de volgende regels:

De gemeente heeft een vergunning afgegeven of ontheffing verleend voor deelname aan een optocht. Gedurende de optocht mag niet van de in de vergunning/- ontheffing vermelde route worden afgeweken.
Er mag maximaal 20 kilometer per uur worden gereden wanneer personen op de praalwagen/platte kar aanwezig zijn.
Het is niet toegestaan dat gedurende de rit personen op- of afstappen van de praalwagen/platte kar. De hierdoor ontstane schade aan personen is niet verzekerd.
Tijdens de rit van de stalling naar de optocht en tijdens de rit van de optocht terug naar de stalling mogen er nooit personen op de praalwagen/platte kar aanwezig zijn.

Bron: De Vereende