De belangrijkste redenen voor de groei van de zorgkosten zijn volgens de zorgverzekeraar de loon- en prijsstijgingen in de zorg en een toenemend gebruik van dure, vaak innovatieve, specialistische geneesmiddelen. Deze kosten zijn goed voor 4,50 euro van de premiestijging.

Geen verdere afbouw reserves

Om de huidige premie te kunnen bekostigen onttrekt DSW op maandbasis twee euro per premiebetaler aan de reserves. Daarmee kon voor 2020 de premiestijging beperkt blijven. Gelet op de reservepositie van DSW is er geen ruimte om de reserves in 2021 opnieuw af te bouwen. Dit verklaart de resterende twee euro van de premiestijging. DSW Zorgverzekeraar is een Onderlinge Waarborgmaatschappij zonder winstoogmerk.

Eigen risico onder wettelijk niveau

Het eigen risico blijft voor DSW-verzekerden gehandhaafd op 375 euro en blijft daarmee 10 euro lager dan wettelijk is bepaald. Door een lager eigen risico te hanteren, wil de zorgverzekeraar duidelijk maken voorstander te zijn van een eerlijkere verdeling van zorgkosten tussen chronisch zieke en gezonde mensen.

Bron:  InFinance op