Directe schadeafhandeling bij WA-verzekering auto per juli 2021 een feit

doorFindiPlus

Directe schadeafhandeling bij WA-verzekering auto per juli 2021 een feit

Per 1 juli 2021 hoeven consumenten materiële schade aan hun personenauto niet meer te verhalen bij de verzekeraar van de aansprakelijke partij; dit kan dan direct bij de eigen verzekeraar. De schade wordt vervolgens door verzekeraars onderling verhaald. De Algemene Ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars heeft op 17 december het plan voor de invoering van Directe Schadeafhandeling voor particulier WA-verzekerde personenauto’s goedgekeurd.

Het indienen van een claim kost de consument straks dus minder tijd, omdat niet meer uitgezocht hoeft te worden wie de aansprakelijke verzekeraar is. Ook hoeft de consument niet zelf in gesprek te gaan met de aansprakelijke partij. Verzekeraars streven met de invoering van directe schadeafhandeling naar een hogere klanttevredenheid en een sneller afhandelingsproces. Daarnaast kunnen zij de klant laten profiteren van dienstverlening die er nu alleen voor eigen all risk verzekerden is. Bij schade aan een all risk-verzekerde auto melden consumenten zich nu al praktisch altijd bij de eigen verzekeraar. Daarnaast kunnen klanten met WA-dekking straks ook hun voertuig via het netwerk van de verzekeraar laten herstellen, zodat ze verzekerd zijn van een kwalitatief goed herstel.

Steun ANWB
Consumentenorganisatie ANWB ondersteunt het initiatief. Extra waarde wordt volgens de ANWB ook gecreëerd door het feit dat voor consumenten die de voorkeur hebben voor de huidige route van het zelf aansprakelijk stellen van de tegenpartij, deze keuzemogelijkheid blijft bestaan. Consumenten blijven de vrijheid behouden om de schade zelf bij de aansprakelijke verzekeraar te claimen. Daarbij kunnen ze zich, net als nu, laten bijstaan. Consumenten die een verzekering via een adviseur hebben afgesloten, kunnen net als nu terecht bij deze adviseur.

Bron: Verbond van Verzekeraars / Findinet