Verzekeraars en zonnepanelen

doorFindiPlus

Verzekeraars en zonnepanelen

We zien ze steeds vaker op de daken liggen; zonnepanelen. Bedrijven die zonnepanelen kunnen installeren schieten dan ook als paddenstoelen uit de grond. Ze worden goedkoper en verbeterd qua opbrengst, waardoor het aantrekkelijker wordt om ze op je dak te installeren. Maar zijn die zonnepanelen wel standaard meeverzekerd in alle woonverzekeringen? Of moeten deze specifiek op de polis worden vermeld?

De verzekeraars

Verzekeraars gaan mee met de tijd waardoor er de afgelopen jaren een aantal partijen zijn die in hun polisvoorwaarden de zonnepanelen benoemen.
Dit is bijvoorbeeld het geval bij a.s.r., Allianz en Nationale-Nederlanden. Bij deze maatschappijen kan je middels de herbouwwaardemeter of middels een aparte vraagstelling op het aanvraagformulier de zonnepanelen meeverzekeren. Hier hoeft geen aparte notitie voor te worden gemaakt.

Bij De Goudse is er een mogelijkheid om de dekking “duurzaam Wonen” bij te sluiten waardoor de zonnepanelen ook zijn meeverzekerd. Bij Zevenwouden zijn zonnepanelen ook standaard meeverzekerd mits de totale verzekerde som onder de € 750.000,- euro blijft.

Bij Avero Achmea is het weer een ander verhaal. Zij werken met staffels. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de herbouwwaardemeter, kan hierop altijd worden aangegeven of zonnepanelen meeverzekerd moeten worden. Mocht het om een mutatie gaan dan is het belangrijk om in de gaten te houden of de totale waarde van de woning inclusief de zonnepanelen nog onder de staffel blijft vallen, want anders kan er sprake zijn van onderverzekering.

Let goed op de voorwaarden…

Al met al is het verzekeren van zonnepanelen dus niet voor elke maatschappij hetzelfde. Daarbij is het advies om altijd na te kijken in hoeverre een maatschappij de optie biedt om dit mee te verzekeren.

Bron: Nedasco