De Consumentenbond legde ruim 11.000 panelleden een lijst met vragen voor om de kennis over zorgverzekeringen te testen. Slechts 50% van de ondervraagden weet dat eigen risico en eigen bijdrage andere kosten zijn. En maar 38% weet dat er geen eigen risico geldt voor zorg uit de aanvullende verzekering. Verder is het voor de ondervraagden ook lang niet altijd duidelijk welke zorg de basisverzekering dekt en wat er in de aanvullende verzekering is opgenomen.

Tandartsbehandelingen

Wel weet twee derde dat een bezoek aan de huisartsenpost niet ten koste gaat van het eigen risico. En driekwart is op de hoogte van het feit dat de belangrijkste tandartsbehandelingen niet onder de basisverzekering vallen. Ook is 80% zich ervan bewust dat ze bij een naturapolis moeten opletten met welke zorgverleners er een contract is afgesloten.

Grote premieverschillen

30% van de panelleden weet niet dat de inhoud van het basispakket in principe bij iedere zorgverzekeraar hetzelfde is. Terwijl de premies wel enorm uiteen kunnen lopen. Het is volgens de Consumentenbond dus belangrijk om niet alleen op de prijs, maar ook op de voorwaarden te letten. En ook te kijken of er iets is gewijzigd in de dekkingen van de aanvullende verzekeringen.

Bron: InFinance