Aantal overstappers zorgverzekering ongeveer gelijk aan vorige jaren

doorFindiPlus

Aantal overstappers zorgverzekering ongeveer gelijk aan vorige jaren

Eind 2021 is 6,5% van de verzekerden overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. Het betreft ongeveer 1,1 miljoen mensen. Daarmee is het aantal overstappers ongeveer gelijk aan de afgelopen twee jaar. Dat maakt Vektis bekend op basis van door de zorgverzekeraars aangeleverde informatie.

Vektis benadrukt dat de cijfers nog voorlopig zijn. Tot 1 februari hebben mensen nog de tijd om zich aan te melden bij een nieuwe zorgverzekering, tenminste als zij voor 31 december hun oude verzekering hebben opgezegd. Verder kan het percentage nog wijzigen als de verzekeraars alle wijzigingen hebben verwerkt. Uiteindelijk is de verwachting dat het percentage tussen 6,6% en 6,8% uit gaat komen. Overstappers tussen verschillende labels binnen één zorgverzekeraar worden niet meegeteld.

De afgelopen twee jaren kwam het percentage mensen dat een andere verzekering koos, uit op 6,5%. Volgens Vektis beweegt het percentage zich al jaren tussen de 6% en 7%. Daarmee zijn er dit jaar niet bijzonder veel of weinig mensen overgestapt.

Uit eerder onderzoek van ONVZ was gebleken dat werknemers zich zorgen maken over de uitgestelde reguliere zorg en de oplopende wachtlijsten als gevolg van de coronapandemie. Hierdoor zouden zij meer waarde hechten aan hulp bij het krijgen van een snelle behandeling. Ook stellen ze prijs op hulp en advies als ze op een wachtlijst staan. De helft van de ondervraagden zou een anderen zorgverzekeraar kiezen als deze beter zou scoren op deze punten. De premie was daarbij minder belangrijk. Uiteindelijk heeft dit niet geleid tot massaal overstappen.

In februari komt Vektis met het definitieve cijfer en in de loop van april volgt een uitgebreide analyse van de overstapcijfers.

Bron: Findinet/Vektis