Annuleringsverzekering: snel afsluiten wordt aangeraden

doorFindiPlus

Annuleringsverzekering: snel afsluiten wordt aangeraden

Reizigers kunnen een verzekering voor annuleringskosten het beste zo snel mogelijk afsluiten na het boeken. En ze moeten de kleine lettertjes goed lezen: het overlijden van een familielid in de derde graad of een goede vriend(in) is vaak niet standaard gedekt.

De voorwaarden van annuleringsdekkingen blijken onderling flink te verschillen. Zoals de termijn waarbinnen de polis afgesloten moet worden: driekwart van de doorlopende en kortlopende annuleringsverzekeringen stelt deze op 7 dagen na het boeken van de reis. Bij andere producten geldt 14 dagen. Dit om het spreekwoordelijke “verzekeren van een brandend huis” te voorkomen.

Polisvoorwaarden

Met een annuleringsdekking worden de kosten van het annuleren van een niet aangevangen reis als gevolg van een verzekerde gebeurtenis vergoed. Daarnaast biedt de annuleringsdekking in bepaalde gevallen een vergoeding als een reeds begonnen reis wordt afgebroken.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de annuleringskosten, moet de gebeurtenis gedekt zijn. In het overgrote deel van de polisvoorwaarden worden de verzekerde gebeurtenissen opgesomd, maar deze gedekte annuleringsredenen verschillen per aanbieder en product.

De annuleringskosten van een reis vanwege een plotseling ernstig ongeval, levensbedreigende ziekte of overlijden van een verzekerde of een familielid in de 1e of 2e graad is bij alle aanbieders gedekt. Bij een familielid in de 3e graad, zoals een oom of tante of je neefje of nichtje, is dit echter lang niet altijd het geval.

Beperkte dekking

De producten met beperkte dekking hebben meestal betrekking op het moment van overlijden in relatie tot de vertrekdatum van de reis; soms is er alleen dekking als dit tijdens de reis gebeurt of binnen twee weken voor vertrek en dit bij het boeken van de reis niet te voorzien was.

Ook het overlijden van een goede vriend(in) is bij meer dan de helft van de onderzochte producten geen gedekte reden voor annulering. De meeste aanbieders die dit wel verzekeren, hebben een beperkte dekking. Ook hier is het moment van overlijden in relatie tot de vertrekdatum van de reis soms van belang of is dit alleen tijdens de reis verzekerd.

Bijna de helft van de producten (zowel kortlopend als doorlopend) biedt een standaard of optionele dekking voor de annuleringskosten wanneer een huisdier van de verzekerde is overleden. Ook hier zijn beperkende voorwaarden echter heel gebruikelijk. Zo wordt alleen uitgekeerd bij het overlijden van een hond, kat of paard.

Bron: Moneyview/FindiNet