Ruim een jaar na de introductie van de directe schadeafhandeling (DSA) zijn de ervaringen positief. Consumenten zijn tevreden en de schadeafhandeling gaat sneller. Het Verbond van Verzekeraars wil DSA daarom verder gaan uitbreiden.

Floske Weehuizen, programmamanager Toekomst Autoverzekeringen van het Verbond, geeft aan dat er sinds de start op 1 juli vorig jaar ruim 42.000 schadezaken via DSA zijn afgewikkeld. “Klanten zijn positief over directe schadeafhandeling, omdat het hen ontzorgt. Zij hoeven niet meer uit te zoeken wie de verzekeraar is van de aansprakelijke partij of met de aansprakelijke partij in gesprek te gaan. Ze kunnen meteen bij hun eigen verzekeraar terecht. De schade wordt vervolgens door de betrokken verzekeraars onderling verrekend. Dat versnelt het schade-afhandelingsproces.”

Adviseurs en schadebehandelaars

Volgens Weehuizen krijgt het Verbond die positieve berichten niet alleen terug van consumenten, maar ook van adviseurs en schadebehandelaars. “Bovendien bevestigen de cijfers dat beeld. Uit de evaluatie blijkt dat het afhandelingsproces nu zeventien procent sneller verloopt dan voorheen.”

Uitbreidingsplannen

Het Verbond wil de DSA graag verder uitbreiden om nog meer mensen te laten profiteren van de voordelen. Medio november start het daarom met een pilot voor materiële schade bij brommers en scooters. In de loop van 2023 volgen campers en motoren. En ondertussen blijft het Verbond werken aan het vergroten van de naamsbekendheid en verdere procesoptimalisatie. De organisatie maakt daarvoor gebruik van de tips die tijdens de evaluatie zijn gegeven.

Bron: InFinance