Zoekservice Levensverzekeringen steeds succesvoller

doorFindiPlus

Zoekservice Levensverzekeringen steeds succesvoller

Het aantal nabestaanden en organisaties dat een beroep doet op de Zoekservice Levensverzekeringen blijft maar stijgen. Eerder dit jaar bleek dat 2021 een recordjaar was, maar na alle (media)aandacht heeft 2022 nu al meer aanvragen opgeleverd.

Tot en met november zijn er 9.015 aanvragen binnengekomen tegenover 8.458 in 2021. Met de Zoekservice kunnen nabestaanden checken of een overledene een levensverzekering had. Ook als iemand nog in leven is en twijfelt of er een verzekering is afgesloten, kan de Zoekservice worden geraadpleegd.

Hoe werkt het?

Een aanvraag kan digitaal worden ingediend bij het Verbond van Verzekeraars. Het Verbond stuurt de aanvraag vervolgens door naar alle deelnemende levensverzekeraars. Zij zoeken in hun bestanden naar eventuele polissen, zodat de rechthebbenden niet met lege handen blijven zitten.

Wie kan een aanvraag doen?

In de meeste gevallen zijn het partners en/of kinderen die een aanvraag indienen. In 2021 was dat in 3.034 (van de 8.458) gevallen zo. En tot en met november 3.308.
Daarnaast kan er namens de erven een aanvraag worden ingediend. Dat kan een notaris zijn, maar ook een curator of een bewindvoerder. Zo heeft het Rijksvastgoedbedrijf, dat namens de overheid onbeheerde nalatenschappen afwikkelt, tot nu toe 1.810 verzoeken ingediend. En ten slotte kunnen ook gemeenten, die een gemeentelijke uitvaart verzorgen, een aanvraag doen.

Hoe vaak wordt er een polis gevonden?

In ruim de helft van de gevallen wordt er een positieve match gevonden. In 2021 was dat in 4.745 van de 8.458 verzoeken het geval. En in de afgelopen 11 maanden 3.507. ”Een positieve match houdt in dat één of meer verzekeraars een polis hebben gevonden”, vertelt Matthijs Bas. “Dat betekent dus ook dat het aantal polissen groter kan zijn dan die 3.507.”

Topje van de ijsberg

Volgens Bas hebben consumenten in de afgelopen tien jaar al meer dan 20.000 keer een polis teruggevonden via de zoekservice. En dat is slechts het topje van de ijsberg. “Verzekeraars gaan ook zelf op zoek naar rechthebbenden als niemand zich meldt. En sommige uitvaartondernemers bellen voor hun klanten met uitvaartverzekeraars om te vragen of er een polis was. Dat is allemaal heel goed, want uiteindelijk moet zoveel mogelijk worden voorkomen dat een verzekering niet wordt uitgekeerd.”

Verzekeraars zijn dan ook blij dat de overheid wil regelen dat zij bij overlijden van een verzekerde automatisch een seintje uit de Basisregistratie Personen kunnen krijgen. Zodat ze zelf in actie kunnen komen als de verzekering niet wordt opgeëist. “Dit plan, dat nu in de Tweede Kamer ligt, zou het probleem voor een heel groot deel oplossen”, besluit Bas.

Bron: Verbond van Verzekeraars