Vermogen en wonen 2023

doorFindiPlus

Vermogen en wonen 2023

Op 20 december heeft de Eerste Kamer ingestemd met het pakket Belastingplan 2023. Dit betekent dat per 2023 weer een groot aantal belastingmaatregelen wijzigt, onder meer met betrekking tot vermogen en wonen.

Voor mensen met vermogen in box 3 verandert de wijze waarop berekend wordt of en zo ja hoeveel belasting zij betalen. Er wordt uitgegaan van de werkelijke verdeling van spaargeld, beleggingen en schulden en hierbij worden rendementspercentages gebruikt die dichtbij de echte percentages voor sparen, beleggen of lenen liggen. Het heffingsvrij vermogen wordt verhoogd naar 57.000 euro. Het belastingtarief dat mensen betalen over het vermogen gaat in 2023 omhoog naar 32 procent (was 31 procent).

Om de woningmarkt te verbeteren en vermogensongelijkheid te verminderen, gaat de schenkingsvrijstelling eigen woning per 1 januari 2023 omlaag naar 28.947 euro. Per 1 januari 2024 wordt de schenkingsvrijstelling eigen woning helemaal afgeschaft.

Daarnaast wil het kabinet de positie van starters en doorstromers op de woningmarkt verbeteren. Daarom wordt de woningwaardegrens van de startersvrijstelling per 1 januari 2023 verhoogd van 400.000 naar 440.000 euro. Door de startersvrijstelling betalen huizenkopers jonger dan 35 jaar eenmalig geen overdrachtsbelasting voor de aankoop van een woning waarin ze zelf gaan wonen. Tegelijkertijd verhoogt het kabinet het tarief voor de overdrachtsbelasting voor kopers die de woning niet zelf gaan bewonen, van acht naar 10,4 procent.

Ook wordt het eigenwoningforfait in 2023 verlaagd tot 0,35 procent voor woningen tussen de 75.000 en 1.200.000 euro. Het eigenwoningforfait is een bedrag dat bij een belastingaangifte bij uw inkomen wordt opgeteld als u een koopwoning heeft. De afbouw van het eigenwoningforfait vond plaats in drie gelijke stappen vanaf 2020.

NHG-kostengrens

De NHG-kostengrens is vanaf 1 januari  405.000 euro en bij het toepassen van energiebesparende maatregelen 429.300 euro. Wil men hiervan gebruik maken, dan moet het bindend hypotheekaanbod zijn uitgebracht na 1 januari 2023.

Bron: VVP