Introductie eigen risico € 150 per prestatie in medisch-specialistische zorg

doorFindiPlus

Introductie eigen risico € 150 per prestatie in medisch-specialistische zorg

Het kabinet heeft ingestemd met de invoering van een maximum eigen risico van 150 euro per prestatie in de medisch-specialistische zorg vanaf 2025. Minister Kuipers van VWS zal de brief met de maatregel op hoofdlijnen aan de Tweede Kamer sturen.

In het coalitieakkoord is aangegeven dat het kabinet het eigen risico in de Zvw slimmer zal vormgeven en betaalbaarder zal maken.

Het kabinet: “De introductie van een maximumbedrag van 150 euro in de medisch-
specialistische zorg maakt het verplicht eigen risico effectiever doordat mensen minder snel en minder vaak het verplicht eigen risico al na één behandeling volmaken en tegelijk langer kostenbewust zijn. Zorgvragers worden zo langer geprikkeld om na te denken of gebruik van de behandeling medisch noodzakelijk is, of de behandeling op dat moment moet plaatsvinden en of dat mogelijk een minder vergaande behandeling volstaat.

“Ongeveer één miljoen verzekerden gaan gemiddeld 100 euro minder eigen risico betalen dan nu het geval is, terwijl er geen verzekerden zijn die meer verplicht eigen risico gaan betalen. Ook heeft de maatregel een drukkend effect op de nominale premie, doordat per saldo minder zorgkosten worden gemaakt door het grotere remgeldeffect. De maatregel levert jaarlijks 200 euro miljoen op en draagt zo bij aan de betaalbaarheid van de zorg.”

Bron: VVP