Aon heeft in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoek gedaan naar de mogelijke introductie van een rijbewijsverzekering. De innovatie van deze oplossing zit in het verleggen van het aansprakelijkheidsrisico van de voertuigeigenaar naar de daadwerkelijke bestuurder.

Voor het Rapport Onderzoek Mobiliteitsverzekering verzamelde en analyseerde Aon data van verschillende stakeholders uit de verhuur- en deelmobiliteitsmarkt. Die markten kampen met een hoge schadelast, vaak veroorzaakt door onveilig rijgedrag van bestuurders. Aon: “Verzekeraars hebben steeds meer moeite om deze voertuigen te verzekeren en zien het rendement van verzekeringen teruglopen. Dit werkt door op de verzekeringsvoorwaarden en premies van mobiliteitsaanbieders, die de stijgende kosten in een hevige concurrerende markt niet altijd kunnen doorberekenen in hun tarieven.”

Pay-how-you-drive-verzekering

De rijbewijsverzekering dekt schade aan het gehuurde voertuig en schade die door dit voertuig aan derden is veroorzaakt. Uit het onderzoek is geleken dat het verleggen van het aansprakelijkheidsrisico van de voertuigeigenaar naar de daadwerkelijke bestuurder veiliger rijgedrag stimuleert en zorgt voor een betere verdeling van de stijgende verzekeringskosten. Ook geeft de rijbewijsverzekering volgens Aon een impuls aan publieke waarden als bereikbaarheid, duurzame mobiliteit en betaalbaar vervoer voor iedereen.

Evert-Jeen van der Meer, industry director Mobility bij Aon: “In de kern is deze verzekeringsoplossing een pay-how-you-drive-verzekering. Door veilig rijgedrag en zorgvuldige omgang met het deelvoertuig heeft de gebruiker namelijk zelf invloed op de verzekeringskosten per rit. Door het verkeersrisico te verleggen naar de gebruiker verwachten wij dat er veiliger wordt gereden en het voertuig netjes wordt geparkeerd.”

Het onderzoek benoemd vier belangrijke aanknopingspunten om de rijbewijsverzekering te lanceren:

  • Een verhoogde verkeersveiligheid. Uit een groep van 791 respondenten geeft 30% aan veiliger te gaan rijden als hun premie door het rijgedrag wordt bepaald.
  • Lagere (verzekerings-)kosten. Commerciële verhuurders en deelplatforms van deelvoertuigen zien deze verzekeringsoplossing als een kans om de kosten te beheersen.
  • Een verbeterde verzekerbaarheid. De verhuurmarkt wordt aantrekkelijker voor meer verzekeraars wanneer de schadelast hierdoor afneemt.
  • Stimulans van (het gebruik van) deelmobiliteit. Gebruikers sluiten online een verzekering af en worden beloond (met een lagere premie) voor goed rijgedrag. Het idee om afgerekend te worden op het eigen rijgedrag, sprak 75% van de respondenten aan.

Proeftuin

Van der Meer heeft hoge verwachtingen van de introductie van een rijbewijsverzekering: “In de publiek- private proeftuin die binnenkort met 700 deelnemers van start gaat, wil Aon het berichtenverkeer tussen de hiervoor ontwikkelde deelmobiliteitsapp en de database van de RDW testen. Het inrichten van een robuust registratiesysteem door de RDW vergde veel tijd. In dit systeem wordt de gebruiker van de verzekering geregistreerd met een koppeling naar het rijbewijs.

Daarnaast hopen we middels de proeftuin op grote schaal te leren wat de proefpersonen ervaren nu ze zelf het ‘verkeersrisico’ verzekeren, maar ook aansprakelijk worden voor schade aan het deelvoertuig. De verzamelde data uit onder andere de voertuigen en de app worden geanalyseerd en genereren een actueel risicoprofiel per gebruiker.”

Bron: InFinance/AON