Omdat als ondernemer en zeker als zzp’er de financiën van je onderneming verweven kunnen zijn met je persoonlijke financiën, is het zeker ook van belang om aan je persoonlijke belang te denken. Vanuit dat oogpunt kan het bijzonder verstandig zijn om een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers te nemen. Toch zou je deze verzekering kunnen beschouwen als de belangrijkste verzekering die zzp’ers niet nemen.

Waarvoor dient de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?

Als een zzp’er arbeidsongeschikt raakt en niet meer in staat is om te werken, zorgt een arbeidsongeschiktheidsverzekering ervoor dat er toch een inkomen is om van te leven. Dit kan zowel geheel als gedeeltelijk zijn, afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Een AOV is vooral belangrijk voor zzp’ers, omdat zij geen recht hebben op de sociale zekerheid die werknemers wel hebben. Zonder een AOV zou je als zzp’er dus volledig afhankelijk zijn van spaargeld of andere bronnen van inkomsten als je langdurig ziek wordt of een ongeval krijgt. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt ervoor dat je als zzp’er financiële zekerheid hebt en je kunt richten op je herstel, in plaats van je zorgen te maken over je inkomen.

Meerderheid zzp’ers heeft géén AOV

Laten we de cijfers er eens even bijhalen. Met bovenstaande uitleg over de functie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering in het achterhoofd, is het misschien wel zeer verrassend dat slechts iets meer dan een vijfde van de Nederlandse zzp’ers een AOV heeft afgesloten. Vier op de tien heeft zelfs helemaal geen voorziening getroffen voor het geval van (tijdelijk) inkomensverlies, dus ook niet in de vorm van een Broodfonds of een speciale spaarrekening voor noodgevallen. Dat betekent dat men in het geval van arbeidsongeschiktheid een groot probleem heeft, omdat er (naast de bijstand, waar je niet zomaar gebruik van kunt maken) geen vangnet is om dan voor inkomen te zorgen.

Ook bij niet-risicovolle beroepen nuttig

Het is zeer waarschijnlijk dat een aanzienlijk deel van de zzp’ers die wél een AOV heeft afgesloten werkt in een risicovol beroep. Omdat daar de kans op een ongeval onder werktijd het grootst is, voelt men de noodzaak ook meer. Maar ook als je als zzp’er geen risicovol beroep hebt, is een arbeidsongeschiktheidsverzekering van belang. Ongevallen kunnen immers ook buiten werktijd gebeuren, thuis of in het verkeer. Daarnaast is het ook mogelijk dat je ernstig ziek wordt en daardoor niet meer kunt werken. Daar heb je weinig controle over. Ook is het zo dat veel mensen in hun leven te maken krijgen met een burn-out of depressie, die er in ieder geval tijdelijk voor zorgt dat men niet kan werken. In die gevallen loop je ook het risico om zonder vangnet te komen zitten en is het daarom wijs om preventief die AOV af te sluiten.

We durven dus wel te zeggen dat de arbeidsongeschiktheidsverzekering de belangrijkste verzekering is die zzp’ers niet nemen. De reden daarvoor zijn de kosten, die velen als te hoog beschouwen. Dat is natuurlijk wel te begrijpen, maar de gevolgen als het tóch misgaat kunnen enorm zijn. Het is dus verstandig om er nog eens goed over na te denken als jij als zzp’er nog geen AOV hebt.

Bron: InFinance