Gescheiden ouders en AVP schade door kind.

doorFindiPlus

Gescheiden ouders en AVP schade door kind.

Wanneer kinderen, tot 14 jaar oud, schade veroorzaken bij of aan een derde, zijn de ouders daarvoor aansprakelijk. Dit wordt risicoaansprakelijkheid genoemd. Is het kind 14 of 15 jaar, dan is het zelf aansprakelijk. De ouder is dan ook aansprakelijk als deze redelijkerwijs in staat was het kind tegen te houden bij het veroorzaken van de schade, maar dit niet heeft gedaan. Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) biedt in de meeste gevallen dan dekking. Is het kind 16 jaar ouder dan is het kind  zelf aansprakelijk voor de veroorzaakte schade.

Maar hoe zit het met de dekking op de AVP voor schade veroorzaakt door kinderen als de ouders zijn gescheiden? 

 

Gewijzigde gezinssituatie

Verzekeraars hanteren vaak verschillende premies en voorwaarden per gezinssituatie. Wanneer ouders scheiden, wijzigt de gezinssituatie. Het is dan ook noodzakelijk om contact op te nemen met de AVP verzekeraar of assurantieadviseur om te bespreken onder welke premie en voorwaarden een bestaande AVP kan worden aangepast naar de nieuwe gezinssituatie(s).

Alleenstaande- of gezinsdekking

Na een scheiding houden beide ouders het ouderlijk gezag over hun kind(eren). Zij blijven dan ook (mede)aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door hun minderjarige kinderen. Alleen als de rechter één-oudergezag uitspreekt, komt de aansprakelijkheid bij één ouder te liggen. Wanneer beide ouders het ouderlijk gezag behouden wordt, bij een scheiding, meestal onderling  afgesproken bij wie het kind op de AVP wordt meeverzekerd. Dit is vaak op de polis van de ouder waar het kind het meeste van de tijd verblijft.

Een kind van 16 jaar of ouder is zelf aansprakelijk. Ouders zijn dan in de basis niet meer aansprakelijk voor de schade die een kind veroorzaakt. Een gezins-AVP biedt ook dan nog vaak wel dekking als de kinderen inwonend zijn of voor studie uitwonend zijn. Pas als de kinderen 18 jaar of ouder zijn, niet meer studeren en helemaal ‘op zichzelf’ wonen, vallen zij niet meer onder de AVP van de ouder(s) en moeten zij zelf voor een AVP zorgen.

 

Schade door kind bij gescheiden ouders

Twee voorbeelden:

1. Een kind van 14 jaar woont de meeste tijd bij zijn moeder. De moeder heeft een AVP afgesloten waarop het kind is meeverzekerd. De vader heeft een AVP met alleenstaande dekking.

Wanneer het kind tijdens het weekend bij de vader is, schopt het kind per ongeluk een bal door de ruit van de buurman. Beide ouders hebben ouderlijk gezag en de buurman kan dus beide ouders aansprakelijk stellen en proberen de schade te verhalen. Hoewel het kind op het moment van de schade bij de vader was, zal deze de buurman doorverwijzen naar de AVP van de moeder waar het kind op meeverzekerd is.

2. Dezelfde situatie maar nu schopt het kind de bal niet door de ruit van de buurman maar door de ruit van zijn vader. Kan de vader de schade van zijn eigen kind dan verhalen op de AVP van de moeder?

Een AVP vergoedt schade aan derden, anders dan verzekerden. Onderlinge zaakschade is uitgesloten. De vader is hier geen verzekerde op de polis van de moeder en wordt als derde gezien.

Behoudens enkele uitsluitingen zal de AVP verzekeraar van de moeder de schade van de vader afhandelen en de schade aan de ruit vergoeden.

Bron: de Vereende